Annons

Ingen har samlat ansvar för livsmedelsförsörjningen vid kriser

Tyvärr finns ingen statlig myndighet med utpekat samlat ansvar för vår livsmedelsförsörjning vid en försörjningskris. Den enskilde måste alltså klara sig själv om landet isoleras, skriver Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet.

Under strecket
Publicerad

Alla – både myndigheter och medborgare – verkar vara ense om att framtiden aldrig har varit svårare att förutse än nu. Samhället är komplext. System och flöden bildar ett svårgenomskådligt nystan av privata och offentliga aktörer med olika intressen och ansvar. Trots denna erkända svårförutsägbarhet bygger vi paradoxalt nog samhällen på att vi tämligen exakt kan förutse vad som ska ske i framtiden. Denna exakthet gäller för bland annat transporter, kommunikation, energiförsörjning eller den globala livsmedelskedjan. Inställningen är att allt ska – eller snarare måste – fungera, trots väl kända sårbarheter. Detta gäller även vår livsmedelsförsörjning. Det alltid ska finnas mat på bordet.

Men hur är egentligen den svenska självförsörjningen av livsmedel? Hur stor är den svenska jordbruksproduktionen? Säkrar EU:s jordbrukspolitik vår försörjning? Finns beredskapslager eller annan beredskap för vår livsmedelsförsörjning? Vem tar ansvar i händelse av kris?

Annons
Annons
Annons