Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Nils-Olof Ollevik: Ingen har granskats så hårt som Antonov

Svårigheterna för Saab Automobile verkar aldrig ta slut. Saabs verksamhet liknar en hinderbana där det gäller att komma förbi det ena hindret svårare än det andra på kortast möjliga tid.

När Saabs låneutrymme till sist tillåts expandera så att biltillverkaren kan ta upp nya lån för att finansiera verksamheten ytterligare en tid kommer nästa problem, nämligen att få den mer än villige investeraren Vladimir Antonov godkänd även som ägare i Saab Automobile och inte bara till fabriksfastigheterna. Och som det inte vore nog att en part, till exempel Riksgälden, ska granska och godkänna honom ska dessutom ytterligare tre parter, den svenska regeringen, Europeiska Investeringsbanken, EIB, och den förre ägaren GM ge sitt godkännande.

Det märkliga i det upplägget är att samtliga fyra parter har vetorätt i frågan, det vill säga även om såväl den svenska staten genom Riksgälden och regeringen som garanterar lånen och långivaren EIB ger klartecken kan den förre ägaren GM säga nej och därmed stoppas Antonov och hans åtråvärda pengar från att hjälpa Saab över den akuta krisen.

Men skulle kunna tycka att det räcker med en prövning av Antonovs solvens och en kontroll i det ryska straffregistret. Det är trots allt inte de svenska riksregalierna han ska förvalta. De säkerheter Saab ställt för sina lån gäller oavsett vem som råkar äga företaget för tillfället. Aldrig har väl en investerare som vill gå in med riskkapital i ett svenskt företag kontrollerats så in på bara skinnet som Vladimir Antonov och det oavsett rykten om deras tidigare affärsmetoder. Frågan är om alla skulle klara den besiktningen?

Annons
X

Det var rykten om hur Antonov egentligen skapat sitt bankimperium och rädslan för att köpet av Saab därmed skulle vara ett led i en omfattande penningtvätt, där svarta eller i vart fall solkiga pengar skulle renas i en västlig industriverksamhet. En annan farhåga som stoppade Vladimir Antonovs ägarskap var att amerikanerna i General Motors var rädda att viktig teknisk kunskap skulle hamna i Ryssland i fall Antonov som huvudägare bestämde att flytta Saabs verksamhet från Sverige österut.

I takt med att den amerikanska bilindustrin repat sig efter kraschen och rekonstruktionen 2009 har möjligen också misstänksamheten mot rysk inblandning i det före detta dotterbolaget Saab också minskat.

Men fram till dess Riksgäldens nya granskning av Vladimir Antonov är klar, vilket den beräknas vara nästa vecka, är den svenska regeringen noga med att borsta tänderna efter att ha nämnt hans namn. Näringsminister Maud Olofsson betonade under den korta presskonferensen då hon presenterade regeringens klartecken till försäljningen av fastigheterna och krympningen av EIB-lånet, att de omkring 30 miljoner euro som försäljningen i en första omgång drar in till Saabs tomma kassalåda, måste komma från en europeisk bank som står utanför Antonovs kontroll. På det sättet skjuter den svenska regeringen över ansvaret för kontrollen av att det inte handlar om något slags penningtvätt på den förmedlande banken.

Varför Maud Olofsson så öppet visar sin misstänksamhet lär vi få veta den kommande veckan då Riksgäldens Antonovundersökning med vidhängande rekommendation till regeringen ska vara klar. Sannolikt är regeringen bara allmänt försiktig i sina slutsatser till dess den färdiga utredningen ligger på bordet för att på det sättet visa både EIB och GM att man agerar försiktigt och ansvarsfullt för att inte underlätta att orena pengar tvättas genom affären.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X