Annons

Ingen gräns i jakten på moralbrottslingar

Under strecket
Publicerad

Riksdagsledamoten Lena Olsson (V) har på Brännpunkt 18/3 framfört idén att det skall vara straffbart för svenskar att köpa sex även i länder där det inte är straffbart. Socialdemokraterna i riksdagen har framfört samma idé i en motion. Dock skall detta tydligen bara gälla för män som köper sex av kvinnor, några andra sexköpare syntes inte till vare sig i artikeln eller i motionen. Att manliga sexsäljare – och kvinnliga sexköpare – är stora och växande grupper stämmer inte i vänsterns världsbild, bäst då att inte låtsas om dem alls.

Det är fascinerande hur många feltänk som får plats i ett enda förslag: Det är könsdiskriminerande, det är praktiskt ogenomförbart och, det allvarligaste, det bryter mot legalitetsprincipen. För att vara straffbar skall en handling vara det där – och när – den begås. Det skall till mycket starka skäl att frångå denna princip, till exempel kan avsteg göras för vissa krigsbrott som inte var kriminaliserade i det område och på den tiden de utfördes.

Annons
Annons
Annons