Ingen folkrättslig grund för kriget

Under strecket
Publicerad
Annons

Att afghanerna, ett folk som besegrat tre brittiska invasionsförsök och en tio år lång sovjetisk ockupation, skulle vara nöjda med den nu nio år långa västliga ockupationen (
Stefan Olsson, Brännpunkt 19/10), ter sig som ett hårresande påstående.

Drar Olsson ens rätt slutsatser av de tre undersökningar han nämner? Om 74 procent av människorna i de provinser som har den största utländska militära närvaron fördömer denna, tyder väl detta på att det är just den utländska närvaron som driver motståndet?

Annons
Annons
Annons