Annons

Ingen demokratisk rättighet att vara med i LSU

Under strecket
Publicerad

När SDU reagerar över beslutet att de inte kan bli medlemmar i LSU gör man det, som ofta annars, grundat i okunskap. LSU representerar inte Sveriges unga – det kan bara varje enskild ung människa göra. Unga representerar en mångfald av erfarenheter och perspektiv och är inte en homogen grupp.

Det är heller ingen demokratisk rättighet att få vara med i LSU, någon av våra medlemsorganisationer eller för den delen SDU. LSU representerar våra medlemsorganisationer som samlats under en gemensam värdegrund. Precis som för SDU är alla som delar våra åsikter välkomna att bli medlemmar. Det är just därför som Sverigedemokratisk Ungdom inte kan bli medlemmar i LSU – SDU:s egen värdegrund är helt enkelt inte förenlig med vår.

Annons
Annons
Annons