Annons

”Ingen blir terrorist på en dag”

Vi vet att den här världen, baserad på hatläror, skapar ett beteendemönster som leder till allt från vardagligt förakt till politiskt våld. Vi vet också hur man kan möta den här världen och människor som befinner sig både i och strax utanför den. Det skriver bland andra Mona Sahlin och Expos chefredaktör Daniel Poohl.

Under strecket
Publicerad

När en katastrof har inträffat söker vi svar på hur man kan förhindra att det upprepar sig. Efter massakern i Norge framförs redan olika teorier och förklaringar. Vi vet att detta enskilda fall kräver omfattande utredningar innan man kan lämna en välgrundad analys. Redan nu kan man dock säga något om den hatfyllda miljö som var en nödvändig faktor för katastrofen, och hur denna miljö kan bemötas.

Skiljelinjen mellan tolerans och intolerans går vid vår föreställning om huruvida vi kan leva tillsammans eller inte. För de flesta är det uppenbart att vi kan samsas om den plats vi lever på även om detta kräver kompromisser som ibland kan vara svåra. Men så finns de intoleranta, som inte kan acceptera jämbördiga kompromisser utan kräver att den andre skall underkasta sig eller försvinna.

Annons
Annons
Annons