Annons

Mattias Pirholt:Ingen älskar den avkönade högskolan

I Bolognahögskolans tidevarv har universiteten blivit en uteslutande ekonomisk angelägenhet för både lärare och studenter. Den tyska professorn Jochen Hörisch vill återupprätta ett gammalt bildningsideal och en mer erotisk relation mellan universitet och student.

Under strecket
Publicerad

Under vintern pågick i svenska tidningar en lågintensiv men intressant debatt om tillståndet för den högre utbildningen och forskningen i allmänhet och för humaniora i synnerhet. Hur svenska humanister klarar av globaliseringen och vilken plats humaniora har i vårt postindustriella samhälle, var bara några av de frågor som den tämligen heterogena diskussionen behandlade. Möjligen fanns där en förhoppning om att entusiasmen i inläggen skulle smitta av sig på den kommande valrörelsen, en förhoppning som kanske inte helt infriades. I stället ville politikerna diskutera den så mycket enklare och medialt sett tacksammare frågan om en svensk kanons vara eller icke-vara - som om det inte redan fanns en, bara att politikerna inte beslutat om den.

Att frågor om den högre utbildningen över huvud taget kommer upp till ytan beror huvudsakligen på att akademierna inte längre är en intern angelägenhet för en liten klick akademiker utan rör hela samhället. Ekonomi, tillväxt, jämställdhet och integration är alla frågor som våra universitet och högskolor på ett eller annat sätt kan påverka eller påverkas av.

Annons
Annons
Annons