Annons
X
Annons
X

Inga polisförstärkningar till följd av flyktingström

Polismyndigheten vill ha 3 300 fler anställda och 3,9 miljarder kronor i höjt anslag kommande tre år. Huvudskälet är den "ökade belastning" som migrantströmmarna till Sverige medför.

Samtidigt har inga nationella förstärkningar hittills behövts till följd av flyktingmottagandet. Det säger NOA:s kommenderingschef efter att SvD har granskat Polisens "flyktingkod", R291.

[object Object]
Polis övervakar kö av flyktingar vid Hyllie. Foto: Johan Nilsson / TT

Rikspolischefen Dan Eliasson krävde i januari mer resurser för att hantera det förhöjda terrorhotet och det ökande flyktingmottagandet. Nu har Polismyndigheten lämnat över sitt budgetunderlag för åren 2017–2019 till regeringen. Där preciseras behovet till "ytterligare 3 300 anställda under kommande år". Då krävs ett resurstillskott på 3,9 miljarder kronor under perioden, skriver myndigheten enligt TT.

Men SvD kan efter en granskning av polisens relationskod R291 avslöja att ärenden som rör migrantsituationen hittills inte har krävt några nationella förstärkningar.

– Vi har inte behövt förstärka någonstans förutom syd, där har vi gränsförstärkning. Däremot har man fått omfördela inom respektive region, säger Thomas Wallberg, kommenderingschef vid Noa till SvD.

Annons
X

I januari kunde SvD avslöja att polisen sedan i oktober registrerat över 5000 händelser i relationskod 291, en kod som polisen använder för alla händelser som är kopplade till migranter eller flyktingmottagande. Sedan dess har SvD fått en ny uppdaterad fil med ytterligare 500 händelser.

Den nya databasen täcker händelser mellan den 7 september 2015 och den 8 februari 2016. Enligt Thomas Wallberg som var nationell kommenderingschef inom ramen för Alma under ovan nämnda period, har det varit svårt att dra några slutsatser från relationskoden. Och man ser inte heller några avvikelser i R291 jämfört med STORM, det händelseregister som R291 är en del av.

– Inom ramen för Alma har R291 varit ett delunderlag i dialogen med den regionala kommenderingschefen. Det fortsatta polisarbetet, där man bland annat har bett om mer resurser från regeringen, grundar man inte det bara på R291 utan då gör man en samlad underrättelsebild. Det är olika förmågor. Vi har inte haft någon anledning inom ramen för Alma att värdera det i förhållande till övriga riket.

De 10 vanligaste händelserna i R291

TYP AV HÄNDELSE ANTAL RAPPORTER I R291
BEVAKNINGSUPPDRAG 962
KONTROLL PERSON/FORDON 932
MISSHANDEL 648
BRÅK 520
BRAND AUTOMATLARM 268
OLAGA HOT 219
UTLÄNNINGSLAGEN 204
POLISINSATS / KOMMENDERING 165
LARM ÖVERFALL 136
PLANLAGD VERKSAMHET 132

Någon slutsats om det är fler eller färre brott som begås med koppling till migrantsituationen har man inte dragit på Noa. Och R291 är inte tänkt att fungera som ett underlag för den typen av slutsatser. Anledningen är att händelserna rapporteras in på olika sätt av olika personer med olika tolkningar. Ett grovt brott kan vara rubricerat på samma sätt som ett falskt alarm. Enkelt uttryckt är uppgifterna helt enkelt inte jämförbara med varandra.

– Den är synnerligen svår att dra slutsatser från. Vi är en organisation med 28 000 anställda. Då blir det differenser i rapporteringen, säger Wallberg.

I stället används R291 som "diskussionsunderlag" i kommunikationen mellan den nationella kommenderingschefen och de regionala. Och hade man där upptäckt att flera grövre brott varit kopplat till en specifik plats så hade man behövt förstärka från angränsande regioner.

– Ponera att vi har haft ett antal grova brott kopplat till något boende eller till situationen i en specifik region. Då förstärker man ofta från andra regioner. Men i det här fallet har regionerna omfördelat resurserna själva. På nationell nivå har man inte behövt förstärka annat än till gränskontroll i region syd, säger Wallberg.

Den absolut största delen av antalet rapporterade händelser rör bevakningsuppdrag och kontroll av person eller fordon. 21 procent av händelserna är kopplade till bråk och misshandel. Men inte heller där kan man dra några slutsatser från datan, menar Wallberg.

– Bruttosiffran i R291 har varit ett delunderlag, inte huvudunderlag, i min dialog med de regionala kommenderingscheferna. Det är i den kvalitativa dialogen som man kan dra slutsatser, inte i en relationskod, säger han.

Annons

Polis övervakar kö av flyktingar vid Hyllie.

Foto: Johan Nilsson / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X