Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Herman Sjöberg: Inga moln på Proacts himmel

Proact gjorde tre stora förvärv i slutet av 2010 och början av 2011. Tillväxten, i kombination med ett förväntat marginallyft på några års sikt, lockar till köp av aktien, anser tidningen Aktiespararen.

Proact är en fristående integratör som levererar system, stöd och konsulttjänster inom lagring och arkivering. Som partner har Proact ett antal ledande teknikföretag. Av intäkterna svarar systemlösningar, inräknat hårdvara, för 60 procent. Tjänster svarar för 40 procent och kunderna är i regel kontrakterade på långa löptider.

LÄS MER:
”Blir det fler köp i framtiden, Proact?”
**LÄS MER:
**
”Proact ökar omsättningen”

Länge var Proact ledande i Norden och Baltikum. Efter tre större förvärv i Tjeckien, Nederländerna och Storbritannien är Proact nu ledande integratör inom datalagring och molnlösningar i hela Europa.

Annons
X

Det
största förvärvet var 75 procent av brittiska lagringsföretaget B2net för motsvarande 160 miljoner kronor, inräknat en tilläggsköpeskilling på 40 miljoner avseende resterande 25 procent av aktierna. B2net omsätter cirla 500 miljoner kronor och är den ledande integratören i Storbritannien. Förvärvet är ett viktigt steg i Proacts planer på en fortsatt expansion i Europa.

Den historiska lönsamheten i de förvärvade bolagen har varit lägre än i Proact. Förvärven medför därtill ökade avskrivningar på immateriella tillgångar samt högre finansiella kostnader. Detta slog igenom 2011, och resultatet försämrades betydligt.

I takt med att synergier slår igenom och genom att tillämpa Proacts affärsmodell i de köpta enheterna ska lönsamheten förbättras. Målet på kort sikt är att nå en marginal före skatt på 5 procent, Proacts historiska nivå, och på några års sikt 7 procent. En viktig del i att förbättra lönsamheten är att öka andelen kontrakterade intäkter i hela koncernen.

LÄS MER:
”Fem köpvärda aktier”

B2net konsoliderades i fjol från och med andra kvartalet. Därför blev omsättningsökningen under årets första kvartal hela 63 procent. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 15 procent och korrigerat för valutaeffekter 12 procent. Kunder inom offentlig sektor, handel och tjänster samt bank och finans svarade för den största tillväxten. För hela 2012 räknar Aktiespararen med en omsättningsökning på 25 procent, till 2,8 miljarder kronor.

Resultatet före skatt, inräknat minoritetsandelar, var under första kvartalet 16 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 2,5 procent. Vid samma period i fjol var motsvarande tal 3,3 miljoner och 0,8 procent. För hela året räknar vi med en marginal på 5 procent vilket innebär ett resultat på 140 miljoner kronor.

Historiskt har konjunkturen inte haft någon större resultatpåverkan på Proact, främst beroende på att den digitala informationsmängden för lagring och arkivering successivt ökar. Enligt analysföretaget Gartner lyfter detta den tillgängliga marknaden med 5 procent 2012.

De senaste årens förvärv har urholkat Proacts tidigare starka finanser, och soliditeten den 31 mars var endast 15 procent. Försämringen ger dock ingen större anledning till oro, eftersom Proact har ett starkt kassaflöde.

Publiceringen sker i samarbete med tidningen Aktiespararen där
Herman Sjöberg är analytiker.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X