Annons

Inga lönepåslag när SEK slopar bonus

Hädanefter blir det ingen bonus för de högsta cheferna i statliga Svensk Exportkredit (SEK). Och inte heller är det tal om kraftiga lönepåslag som kompensation.

Publicerad

Vid ett möte i fredags beslutade styrelsen i SEK, som upprepade gånger kritiserats av regeringen för alltför vidlyftiga bonusar, att helt ta bort de rörliga lönedelarna för ledande befattningshavare.

Dessutom beslutades att den intjänade bonusen för 2008 inte ska betalas ut.

Annons
Annons
Annons
Annons