Annons
X
Annons
X

”Inga indikationer på ohållbara bopriser”

Lars E O Svensson, vice riksbankschef, som i en intervju i SvD tidigare i höstas sade att det vore katastrof för svensk ekonomi om marknaden började tro på Riksbankens räntebana.

Det finns inga tecken på att bostadspriserna är ohållbara, säger Lars E O Svensson.
Det finns inga tecken på att bostadspriserna är ohållbara, säger Lars E O Svensson. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

5 FRÅGOR | LARS E O SVENSSON, VICE RIKSBANKSCHEF OCH RÄNTEDUVA

Hur var reaktionerna efter SvD-intervjun?

–Jag fick huvudsakligen positiva reaktioner.

Står du fast vid att det skulle varit en katastrof?

Annons
X

–Om marknaden hade trott på Riksbankens räntebana i september hade svenska femårsräntor stigit med ca 1,5 procentenheter. En sådan mycket stor ökning av långa räntor och åtföljande stora kronförstärkning hade i detta läge, enligt min bedömning, varit extremt dåligt för återhämtningen och den svenska ekonomin.

Europeiska centralbanken (ECB) och amerikanska centralbanken (Fed) verkar dröja med höjningar. Vad händer om svenska Riksbanken fortsätter med sina räntehöjningar?

–Kronan stärks, långa räntor pressas upp och återhämtningen och tillväxten bromsas. KPIF-inflationen blir lägre än målet och arbetslösheten blir högre än en normal nivå.

Du och Karolina Ekholm har reserverat er mot majoritetens beslut. Vill ni ha lägre ränta? Behövs verkligen det?

–En lägre räntebana ger en högre KPIF-inflation närmare målet och en lägre arbetslöshet närmare en normal nivå.

Bostadsbubblan är ett hjärnspöke har du sagt. Förklara.

–Det finns inga indikationer på att bostadspriserna är ohållbara eller oförenliga med en hög efterfrågan och ett måttligt utbud. När det gäller hushållens skuldsättning bedömer Finansinspektionen att hushållens betalningsförmåga är god även med betydligt högre räntor än nu. Hushållen har starka och stabila balansräkningar med tillgångar som är ungefär tre gånger så stora som skulderna.

Fotnot: KPIF-inflation är en inflation som inte påverkas direkt av en förändring i bostadsräntorna.

Annons
Annons
X

Det finns inga tecken på att bostadspriserna är ohållbara, säger Lars E O Svensson.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X