Annons

Inga hus ska slösa med energi

Dagens byggregler bör ses över. Det avgörande är att reglerna görs teknikneutrala så att samma krav ställs på alla byggnader. Först då kan vi få energieffektiva hus – på riktigt. Det skriver en rad företagsledare, politiker och miljödebattörer gemensamt.

Under strecket
Publicerad

Framtidens byggnader måste vara energieffektiva. Inga hus ska slösa med energi – oavsett hur den produceras. Vi behöver byggnader som håller länge och kan anpassas till framtidens energisystem. Men dagens byggregler styr tyvärr fel. Vi vill att reglerna ska ställa krav på använd värmeenergi istället för den köpta energin.

Dagens byggregler hindrar en långsiktig och hållbar utveckling. Detta beror på att energikraven i Boverkets byggregler formulerats som krav på köpt energi. Boverket mäter energiåtgången utifrån den mängd energi som köps till fastigheten, utan hänsyn till hur energieffektiv själva byggnaden är. Med dagens regler blir det därmed ointressant hur mycket energi som krävs totalt för att värma byggnaden. Det vill säga, reglerna säger inte om byggnaden är energisnål över tid.

Annons
Annons
Annons