Annons

Tove Lifvendahl:Inga genvägar framåt för M

Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé. Måste få partiet att gå framåt istället för att stå och vaja i vinden.
Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé. Måste få partiet att gå framåt istället för att stå och vaja i vinden. Foto: Yvonne Åsell / Svenska Dagbladet
Under strecket
Publicerad

Att lita på. Högern. Det affischbudskap som Moderata Samlingspartiet använde 1952, skulle 2017 sannolikt rendera raljanta kommentarer. För att man ska vara ett parti som går att lita på krävs (åtminstone) tre saker: 1) En tydlig principiell inställning gällande medborgarens relation till staten och till andra medborgare som går att känna igen i de olika sakfrågor partiet tar ställning i. 2) Uthållighet i positionerna: samma grundläggande ståndpunkt behöver vara synbar i frågor över tid. 3) En trovärdig och transparent förklaring i de fall där partiet byter åsikt.

På alla dessa tre punkter har Moderaterna under en längre tid återkommande kommit till korta. Det är inget nytt under Anna Kinberg Batras ledning. Moderaterna kom till makten tack vare socialdemokratins oförmåga på punkt 1 – att levandegöra praktiken av den klassiska devisen ”gör din plikt, kräv din rätt”. Välfärdsstatens stora expansion gröpte ur incitamenten för plikten och fostrade i stället medborgarna att fokusera på sin upplevda rätt. Vid vägs ände var det alltför många medborgare som agerade oriktigt i relation till staten och omoraliskt i relation till andra medborgare.

Annons
Annons
Annons