Annons

Inga fler utbrända, tack!

En utbränd arbetstagare kostar minst en halv miljon kronor per år. I dag har forskarna kunskaper både om orsak och verkan. Det finns också en metod för att känna igen och komma till rätta med problemen. Nu måste arbetsgivarna agera, anser bland andra professor Christina Maslach, forskaren som myntade begreppet utbrändhet.

Under strecket
Publicerad

Arbetsrelaterad stress och dess följdverkan, utbrändhet, åstadkommer lidande för den enskilde och stora kostnader för arbetsgivarna. I dag finns gedigna kunskaper i ämnet. Varför agerar då ingen? undrar artikelförfattarna.

Utbrändhet, den numera allmänt vedertagna benämningen på extrem arbetsrelaterad stress, är i dag ett ständigt aktuellt och återkommande ämne i den arbetsmarknadspolitiska debatten.
Skälen är dels de höga ekonomiska kostnader utbrändhet för med sig för organisationer och företag, dels de allvarliga konsekvenserna för de individer som drabbas, dels fenomenets betydelse i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Kunskaper om orsakerna till utbrändhet saknas inte. Däremot saknas ett forskningsbaserat, systematiskt och långsiktigt åtagande hos enskilda organisationer för
att förbättra förutsättningarna för medarbetarnas engagemang i sina verksamheter – verksamheter som ofta är helt avhängiga många enskilda människors vilja, entusiasm och arbetsglädje.

Annons
Annons
Annons