Annons

Could this be you?Inga enkla svar om vem som blir terrorist

Två personer iscensätter sina barndomsminnen i dokumentärfilmen ”Could this be you?”.
Två personer iscensätter sina barndomsminnen i dokumentärfilmen ”Could this be you?”. Foto: Folkets Bio

Två psykoterapeuter utvärderar två män. Varken vi eller psykologerna vet vad männen heter, hur de ser ut eller varför de är utvalda. Det är upplägget för ett filmexperiment som ställer svåra frågor.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Upplägget kan kanske föra tankarna till Anna Odell och filmen ”X&Y”. Minus lekfullheten. En kvinnlig regissör, Agnieszka Lukasiak, träder fram inför publiken (kameran) och berättar att hon vill genomföra ett experiment. Vi lever i en tid av populism och förenklingar, menar hon. Det är inte bra. Därför måste vi ställa svåra frågor och lära oss leva med komplicerade svar. Ty sanningen är, som Oscar Wilde skrev, sällan ren och aldrig enkel.

Frågan är: vad är det som driver vissa människor att gå väldigt långt i namn av somliga övertygelser? Vad får somliga att gå över gränsen och bli terrorister? Finns det saker i deras uppväxt som skiljer ut dem, eller är de precis som vem som helst? Som du och jag? Vad får man syn på om man blickar in i deras medvetande?

Annons
Annons
Annons