Annons

Inga biverkningar av HPV-vaccin

Vaccinering mot HPV tycks inte leda till några allvarliga biverkningar. Det konstaterar danska och svenska forskare efter att ha jämfört 300 000 vaccinerade flickor med 700 000 ovaccinerade.

Under strecket
TT
Publicerad

Alla flickor var mellan 10 och 17 år och vaccinationerna gjordes någon gång mellan 2006 och 2010. Med hjälp av patientdataregister jämförde forskarna förekomsten av 53 olika diagnoser, däribland vissa neurologiska tillstånd, som alla kräver sjukhus- och/eller specialistvård. Men ingen av dessa sjukdomar förekom i högre utsträckning i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade.

Lindriga biverkningar, som övergående feber och svullnad, undersöktes inte.

Annons
Annons
Annons