X
Annons
X

Inga bevis för stort svenskt rike före kristnandet

I svallvågorna av diverse tv-serier och program om vikingar och svensk historia har jag fått frågan om det verkligen finns belägg för att det existerade ett större svenskt rike – ett "svearike" – redan på 800-talet. Jag tillhör ju de historiker som med kraft sagt nej till detta i böcker och artiklar. Har jag haft fel?

Läs mer om Harrisons historia
Ansgarsmonumentet på Björkö, Birka.
Ansgarsmonumentet på Björkö, Birka. Foto: Paul McKay/TT

Låt mig göra en sak klar: naturligtvis fanns det riken, kungar och hövdingar i dagens Sverige före år 1000. Jag betvivlar inte för ett ögonblick att den Björn som Ansgar mötte i Birka omkring 830 har existerat och att han styrde över ett större område i Mälardalen. Jag finner det också högst sannolikt att det har residerat kungar, eller storhövdingar, på orter som Uppåkra i Skåne, Varnhem i Västergötland, Gamla Uppsala i Uppland och Högom i Medelpad. Det är inte det saken handlar om. När jag, och majoriteten av alla nutidshistoriker som gett sig in i diskussionen, vägrar att gå med på att det har funnits ett permanent svenskt rike före sent 900-tal handlar det om erkännandet av grundläggande källkritiska principer i läsningen av de texter som faktiskt existerar. Jag förnekar alltså inte att det har funnits småriken under järnåldern. Jag säger endast att vi omöjligen kan uttala oss om en direkt föregångare till nationalstaten Sverige, eftersom det saknas skriftliga belägg för sådana.

Ansgarsmonumentet på Björkö, Birka.

Foto: Paul McKay/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X