Annons

Inga besked om vad avtalen får kosta

Under strecket
Publicerad

Årets avtalsrörelse har lett till en kraftig ökning av löneavtal utan någon fastställd löneökning, så kallade sifferlösa avtal. Enligt IF Metalls uppfattning är detta ett hot mot den framgångsrika modell för lönebildning som vi haft i Sverige under de senaste 15 åren. En modell som visat sig framgångsrik inte minst jämfört med utvecklingen under decennierna dessförinnan.

Håkan Sörman och Ulf Bengtsson påstår att sifferlösa avtal inte innebär att staten och kommunerna som arbetsgivare går ifrån industrinormeringen (
Brännpunkt 24 november). Ni skriver ”Att industrin under slutet av 1990-talet genom flera reformer kunde etablera en lönenormerande roll har varit avgörande för att stärka svensk konkurrenskraft och åstadkomma reallöneökningar på hela arbetsmarknaden”. Vidare skriver ni ”Att inte hota industrinormeringen är en överordnad princip vi tänker följa.”

Annons
Annons
Annons