Annons
X
Annons
X

Inga belägg för ökad risk

SvD:s kartläggning av det flitiga mobilanvändandet hos lågstadieelever sätter återigen fokus på den eviga frågan: hur farliga är mobiltelefonerna egentligen? Får vi cancer av våra mobiler, eller inte? Är barnen extra utsatta?

PERSPEKTIV | MOBILTELEFONI OCH HÄLSA

Över hälften av svenskarna är övertygade om att strålningen från mobiltelefonerna är cancerframkallande. Det visar enkäter. Bland forskarna och experterna däremot är uppfattningen motsatt – med några högljudda undan­tag. Enigheten är i det närmaste total – åtminstone just nu – om att det inte finns några vetenskap­liga belägg för att mobiltelefonerande utgör en hälsorisk. Inte för cancer, inte för något annat.

Den förmodligen viktigaste förklaringen till skillnaden mellan svenskarnas och experternas uppfattningar är en långvarig symbios mellan ett par svenska forskare och numera huvudsak–ligen den ena av våra två ledande kvällstidningar. Sådär ett par gånger varje år återkommer tidningen med samma gamla kära larmlöpsedel om att ”mobiler ger cancer”, alltid med de två forskarna Lennart Hardell och Kjell Hansson Mild som källor. Påståenden som etsat sig fast.

Deras utsagor är baserade på egen forskning som sägs påvisa allt högre risker för ”hjärntu­mörer”. Med hjärntumörer avses en oerhört sällsynt godartad tumör på hörselnerven, kallad akustisk neurom, som oftast går att operera bort. Alltså inga ”vanliga” hjärntumörer.

Annons
X

Nu är det nästan enbart deras rapporter som visar detta. Övriga studier, med betydligt fler deltagare som gjorts av andra forskare, har hittills inte visat på några skadliga effekter. Det gäller även den största som leds av Världshälsoorganisationen WHO:s cancerinstitut i Lyon och omfattar 13 länder. En stor del av materialet (60 procent) har publicerats och ingenstans har någon ökad cancerrisk kunnat påvisas.

Ingen expert hävdar – eller vågar hävda – att de slutliga svaren på dessa frågor skulle vara klara idag. Alla studier har sina felkällor. Flera undersökningar pågår, bland annat om riskerna för barn. Cancer tar många år att utveckla och kräver därför långa uppföljningstider som kanske ännu inte uppnåtts i studierna.

Men om mobilrisken hade varit oerhört stor hade det sannolikt redan synts i cancerstati­stiken och ännu så länge finns alltså ingen anledning till oro – även om försiktighet kan vara ett bra råd, liksom att inte tro på kvällstidningarnas löpsedlar.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X