Annons

Fredrik Meiton:Inga belägg för etnisk rensning av palestinier

Ilan Pappé är en av flera israeliska historiker som ifrågasätter nationens kollektiva minne och vedertagna sanningar. Trots att han i en ny bok hävdar att David Ben-Gurions krigsdagbok bevisar att det fanns beslut om etnisk rensning presenteras inga sådana bevis.

Under strecket
Publicerad

I dag, den 5 Iyar enligt den judiska kalendern, påbörjar Israel sitt 60:e år som stat och i juni har den israeliska ockupationen av Gaza och Västbanken pågått i fyra decennier. Dessa två jubileer – Israels självständighet den 15 maj 1948 samt ockupationen av Gaza och Västbanken under sexdagarskriget i juni 1967 – innehar båda huvudrollerna i varsin av de två dominerande versionerna av den arabisk-israeliska konflikten. I sina respektive huvudroller besvarar datumen frågan om konfliktens ursprung. I juni 1967 ockuperade Israel Gaza och Västbanken under sexdagarskriget. Denna händelse finner man i fokus bland dem som hävdar den judiska statens rätt att existera, men som samtidigt anser att dess legitimitet upphör vid gröna linjen, det vill säga Israel utan de ockuperade områdena. Kort sagt, ockupationen utgör kärnan i konflikten.

Det tidigare datumet, den 15 maj 1948, spelar huvudrollen i den version som vill göra gällande att pudelns kärna är Israels existens. Enligt detta synsätt uppstod konflikten i samma stund som den judiska staten erhöll sin självständighet för snart 60 år sedan. Israel är en illegitim statsbildning och bör följaktligen avvecklas till förmån för en binationell stat. Till denna grupp hör organisationer och individer som ofta har betecknats som extrema, bland annat PLO före 1988 års självständighetsdeklaration och Hamas av i dag, men också sådana som motsätter sig alla former av etnisk nationalism.

Annons
Annons
Annons