X
Annons
X

Inga allvarliga kor på isen

Det är många läsare som delar mitt intresse för roliga felsägningar i svenskan och som också vidarebefordrat sina favoritexempel till mig. Höstens första språkspalt ska därför handla om felsägningar, särskilt sådana som utgörs av misshandlade stående uttryck eller ordspråk.
Vad som kännetecknar ett stående uttryck är att det förekommer i en viss bestämd form och fungerar som en fast formulering, det vill säga som ett ord snarare än som en fras. Man kan till exempel säga: "Det är ingen ko på isen" och därmed mena att det inte är någon överhängande fara. I Pelle Holms klassiska bok Bevingade ord står att uttrycket egentligen är första ledet i ett längre ordspråk. Det lyder i sin helhet "Det är ingen ko på isen så länge rumpan är i land."

Men oavsett svar hon har rumpan så kan kon på isen inte behandlas språkligt hur som helst. Thomas Främby skriver att han hört en officer i tv beskriva ett militärt läge på Balkan med orden: "Det är inga allvarligare kor på isen". Effekten av den valda formuleringen var visserligen roande, men knappast avsedd.
Från Jaan Rumma kommer en pärla till språkgroda, yttrad av en administratör inom svensk turistnäring. Säsongen hade varit ovanligt framgångsrik och administratören slog fast: "Det här skall vi inte låta gå förbi opasserat." (Inom parentes kan nämnas att en pärla till språkgroda kan betraktas som en katakres. Termen avser en språklig kombination av till innebörden oförenliga bildliga uttryck.)
Men även om de som har svenska som modersmål kan ha problem med stående uttryck så är de kanske ännu mer problematiska för dem som inte talat svenska på länge eller för dem som lärt sig språket efter barndomsåren. Stefan Nilsson påminner om att Anita Ekberg hade varit i Italien rätt länge när hon menade rätt men formulerade fel i sitt klassiska uttalande: "Man blir aldrig poet i sitt eget land." En annan klassisk språkgroda härrör från Refaat El-Sayed. I något sammanhang sade han att han misstänkte "en gravad hund" och avsåg därmed att det någonstans "låg en hund begraven".

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X