X
Annons
X

Infosystem för bättre hjälp Vestigo - att spåra på latin

Fyra KTH-studenter har utvecklat en lösning som i framtiden ska underlätta arbetet efter humanitära katastrofer.

webb
Systemet utvecklas av Olle Bergdahl, Mikael Johansson, Mikael Rudholm och Gustaf Lindqvist.
De studerar på KTH:s civilingenjörsprogram med inriktning på informationsteknik. Planer finns på att starta en egen verksamhet tillsammans.

De ska även träffa näringslivsrepresentanter och hjälporganisationer för att diskutera Vestigos framtid.
I dagsläget är Vestigo på prototypstadiet.
Vestigo betyder "att spåra" på latin.
0 Fakta
UD:s informationshantering i samband med tsunami-katstrofen i Asien belyste problematiken med att handskas med stora informationsmängder i situationer som är svåra att förutse och med omständigheter som inte kan klassas som normala.
Men redan innan tsunami-katastrofen började fyra KTH-studenter att utveckla Vestigo, ett system som förhoppningsvis ska göra problemet förlegat i framtiden.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X