Information vid viktiga val dålig

Kommunerna ger inte tillräckligt med information till invånarna när de ska välja skola eller äldreomsorg, det visar en färsk rapport från Statskontoret. Bristerna kan leda till att svaga grupper inte får de välfärdstjänster som de har rätt till.

Publicerad
Annons

I takt med att valfriheten ökar och att verksamheter övergår i privat regi, ökar också kraven på kommunerna att förse invånarna med relevant information. Statskontoret har fått regeringens uppdrag att analysera informationen som ges till brukarna av välfärdstjänsterna. Deras rapport visar att informationen är bristfällig och man konstaterar att detta hindrar invånarna i de flesta kommuner i Sverige från att göra medvetna val.

–Man behöver framför allt veta att man kan välja, hur man ska gå till väga när man ska välja och vilka utförare som erbjuds. Verksamhetens innehåll ska beskrivas och brukaren ska även kunna jämföra kvaliteten, säger Gunnar Gustafsson som är utredare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons