Inför straffavgift för utebliven hjälp

Gör det möjligt att utdöma sanktionsavgifter när myndigheter inte uppfyller sitt uppdrag gentemot sjuka eller arbetslösa, skriver jurister vid LO-TCO Rättsskydd.

Under strecket
Publicerad
Fler människor har inte beviljats det stöd som 
de har rätt till, skriver Claes Jansson, Kerstin Burman och Magnus Eriksson vid LO-TCO Rättsskydd.

Fler människor har inte beviljats det stöd som de har rätt till, skriver Claes Jansson, Kerstin Burman och Magnus Eriksson vid LO-TCO Rättsskydd.

Foto: FOTO: FÖRSÄKRINGSKASSAN
Annons

För frisk för Försäkringskassan men för sjuk för Arbetsförmedlingen. Det är en verklighet för många som drabbats av svåra sjukdomsbesvär men som i dag hamnar mellan myndigheternas stolar. Trots flera försök av riksdag och regering har man inte lyckats lösa problemen i sjukförsäkringen. Alla pratar om rehabilitering, men få sjuka får sådan hjälp i praktiken och sjukpenningtalet ökar nu i rask takt.

Vi på LO-TCO Rättsskydd har under en längre tid haft en ökning av ärenden där enskilda människor hamnat i kläm och inte beviljats det stöd som de har rätt till. Ändringarna som skett i sjukförsäkringen de senaste åren har lagt allt ansvar på den sjuke, även när myndigheterna missar.

Annons
Annons
Annons