Annons

Inför skolplikt från tre års ålder

Barn som vistats mer än tre år i förskolan presterar genomsnittligt bättre än andra barn i skolan och har en betydligt bättre taluppfattning och språkutveckling. Därför bör skolplikten förlängas och den allmänna förskolan bli obligatorisk för alla barn från och med tre års ålder. Det skriver Gabriel Wikström, ordförandekandidat för SSU.

Under strecket
Publicerad

I Sverige gäller skolplikt för de flesta barn från sju års ålder. Syftet med plikten är att alla barn, oavsett vad deras föräldrar tycker om saken, ska ha rätt till en grundläggande och jämlik utbildning. Kunskap är makt, och rätten till utbildning har i vårt land varit en viktigt frihetsreform.

Skolplikten som infördes 1882 var från början sexårig men gäller i dag från det år man fyller sju till dess att man slutar nionde klass och är sexton år. Anledningarna till att skolplikten har ansetts lämplig att gälla från sju års ålder finns det delade uppfattningar om. Enligt en i skolvärlden ofta återberättad skröna var det för att barnen vid sju års ålder ansågs ha tillräckligt långa ben för att pulsa genom snötäcket på sin väg till skolan. Även om detta förhoppningsvis är just en skröna och sjuårsgränsen istället baserades på dåtidens forskning om barns utveckling, är det nu dags att ifrågasätta och ompröva denna gräns.

Annons
Annons
Annons