Annons
X
Annons
X

”Inför samordnade gränskontroller i Norden”

Behovet av id-kontroller och tillsyn vid våra gränser är en politisk fråga, och självklart ställer vi i färje­näringen upp. Men där­emot bör kontrollerna utföras mer effektivt, smidigt och likvärdigt. Vi uppmanar de nordiska politikerna att överväga en gemensam och samordnad gränskontroll, skriver den svenska och danska redareföreningen.

[object Object]
Det är möjligt att köra med bil direkt via bron från Danmark till Sverige utan att bli kontrollerad av broföretaget. De svenska myndigheterna har inte möjligheter att kontrollera samtliga, skriver författarna. Foto: Emil Langvad/TT

DEBATT | MIGRATION

Den valda lösningen innebär en snedvridning av konkurrensen för hela transportbranschen.

Hösten 2015 fick vi uppleva stora euro­peiska flyktingströmmar genom kontinenten. Detta gav upphov till politiska reaktioner, som för sjö­fartens del innebar ökade kontroller på färjor mellan länderna. Nu har denna skärpta kontroll varit på plats i mer än ett år och frågan är hur väl det har fungerat.

Vid de svensk-danska och svensk-tyska grän­serna vid Skåne instruerades transportörerna att omedelbart efter nyår 2015/2016 utföra id-kontroller vid färjor, bussar och tåg. Motsvarande id-kontroller startade i november 2015 på Nordjylland av de dansk-norska färjorna, baserat på person­bedömning. I november 2016 har denna kontroll skärpts så alla passagerare från Danmark mot Norge kontrolleras mot id. Vid den dansk-tyska gränsen ska de behöriga myndigheterna utföra en interimistisk passkontroll.

Annons
X

Utan tvekan har kontrollerna krävt stora resurser av berörda transportörer. Oavsett huruvida ­staten har återbetalat kostnader – som skett i Sve­rige – ­eller inte, så har våra medlemsrederier utfört kontrollen med två målsättningar: dels att upp­fylla kraven från behörig myndighet, dels att ­passagerarna inte ska uppleva obehag av kontrollerna. Båda dessa ut­maningar har våra rederier hanterat.

Resultatet av dessa kontroller från färjerederiet Fjord Line, som seglar mellan Danmark och Norge, visar att de genom året bara har avvisat 26 personer. Motsvarande resultat av trafiken mellan Helsingborg och Helsingör – där HH-Ferries opererar – har endast 183 avslag gjorts efter över tre miljoner kontroller.

Om dessa siffror motiverar dessa id-kontroller är en politisk fråga. Två faktorer är dock väsentliga, oavsett vägen framåt:

För det första så innebär den valda lösningen en snedvridning av konkurrensen för hela transportbranschen. Det är möjligt att köra med bil direkt via bron från Danmark till Sverige utan att bli kontrollerad av broföretaget. De svenska myndigheterna har inte möjligheter att kontrollera samtliga. Det kan jämföras med de böter på upp till 50 000 kronor som rederierna hotas med om en enda passagerare får passera utan giltig legitimation.

Noggranna kontroller är det också sjövägen mellan Danmark och Norge. Men om du i stället väljer flyg från Ålborg till Oslo, så kan du resa utan att visa upp någon identitetshandling. Likaså om du kör bil över gränsen från Sverige. Denna skillnad i kontroll anser vi är helt ogrundad.

För det andra borde det vara möjligt att göra kontrollerna smartare. Ett exempel är vattenvägen mellan Helsingör och Helsingborg. Här måste rederiet tillhandahålla id-kontroll i Helsingör, medan det på svenska sidan av Öresund är ytterligare en kontroll av kontrollen som inte verkar kunna motiveras av ovanstående siffror. Varför kan inte Danmark och Sverige lösa detta tillsammans så att exempel­vis Sverige i stället utför kontroller direkt i Helsingör och därmed besparar den extra kontroll som i dag görs på den danska sidan? Detsamma gäller på rutterna från Danmark till Norge. Även här genomförs en id-kontroll i Sandefjord, Norge, samt en vid ­ankomst från Strömstad i Sverige.

Behovet av id-kontroller och tillsyn vid våra gränser är en politisk fråga och självklart bidrar vi i färje­näringen gärna. Däremot ser vi ingen anledning till varför kontrollerna inte skulle kunna ut­föras mer effek­tivt med minsta möjliga olägenhet för de ­resande – och på lika villkor med övriga transport­alternativ.

Det nordiska samarbetet med den nordiska passunionen är unik och har bidragit till att skapa ­starka band och främja handel mellan våra länder. Detta bör vi gemensamt värna om – inte minst i en tid när osäkerhet och brist på öppenhet präglar vår värld omkring oss.

Den svenska och danska redareföreningen vill därför uppmana de nordiska politikerna att överväga en gemensam och samordnad gränskontroll. Efter ett års samlade erfarenheter är det dags att diskutera mål och medel för smartare gräns­kontroller.

Pia Berglund

vd

Svensk Sjöfart

Jakob Ullegård

direktör

Danmarks Rederiforening

Pia Berglund, Svensk Sjöfart, och Jakob Ullegård, Danmarks Rederiforening. Foto: Tommy Hvitfeldt, pressbild
Annons
Annons
X

Det är möjligt att köra med bil direkt via bron från Danmark till Sverige utan att bli kontrollerad av broföretaget. De svenska myndigheterna har inte möjligheter att kontrollera samtliga, skriver författarna.

Foto: Emil Langvad/TT Bild 1 av 2

Pia Berglund, Svensk Sjöfart, och Jakob Ullegård, Danmarks Rederiforening.

Foto: Tommy Hvitfeldt, pressbild Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X