Annons

Inför prisgaranti på biodrivmedel

Inför en prisgaranti på förnybara bränslen. Det kan få i gång produktion som gör oss oberoende av bensin och diesel på några årtionden. Samtidigt säkrar det jobb som hotas på grund av nedgången i pappers- och massaindustrin, skriver Per Bolund (MP) och Max Jönsson, vd för Chemrec.

Under strecket
Publicerad

För att möta klimatutmaningen är det helt nödvändigt att minska utsläppen från transporter. I dag står transporter för en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Trots regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta är över 95 procent av alla vägtransporter beroende av bensin eller diesel, och det säljs allt mindre mängd förnybara drivmedel. Det är en beklämmande utveckling i en tid då vi ständigt får nya fakta om verkningarna av klimatförändringarna.

För att vända utvecklingen behövs tydliga och kraftfulla politiska åtgärder. Men regeringen har hittills inte visat riktningen. Denna otydlighet och kraftlöshet är förödande för tillverkningen av förnybara drivmedel. Det är inte kunskap och teknik som saknas. Det är fullt möjligt att tillverka fordonsbränsle från skogsråvaror, och med dagens oljepriser samt rimliga och långsiktiga spelregler för priset på biodrivmedel är det dessutom lönsamt. Andra generationens biodrivmedel från skog och restprodukter minskar vår klimatpåverkan kraftigt och har många fördelar jämfört med bränsle som tillverkas från till exempel majs eller raps.

Annons
Annons
Annons