”Inför obligatoriska samtal med Säpo för IS-återvändare”

I dag kan Säpo bara kalla IS-återvändare till förhör om det öppnats en förundersökning kring ett brott där de figurerar i utredningen. Vi anser att Säpo måste ha större befogenhet att kalla återvändare till obligatoriska samtal. Det skriver Liberalernas Roger Haddad och Birgitta Ohlsson.

Under strecket
Publicerad
TT/AP
Foto: TT/AP
Roger Haddad och Birgitta Ohlsson

Roger Haddad och Birgitta Ohlsson

Foto: Henrik Montgomery/TT, Yvonne Åsell / TT
Annons
TT/AP
Foto: TT/AP
Foto: TT/AP

DEBATT | ISLAMISKA STATEN

Säkerhetspolisen presenterade i höstas en reviderad bild av hur många som rest från Sverige till Irak och Syrien för att ansluta sig till terrororganisationen Daesh, den så kallade Islamiska staten (IS). Över 300 svenskar har rest för att begå terrorhandlingar i Syrien och Irak. De flesta har rekryterats av Daesh. Redan i höstas hade 115 av dessa återvänt till Sverige, en siffra som i dag har stigit till minst 136.

När Säpos uppgifter presenterades ställde Liberalerna i riksdagen en interpellation till inrikesministern om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att förbättra kontrollen när IS-återvändarna landar i Sverige, men också om hur vår beredskap kan förstärkas. Inrikesministern svarade att Säpos uppgifter inte skulle leda till några nya åtgärder.

Annons
Annons

Vi delar inte alls denna uppfattning. Liberalerna har under hösten och våren lagt förslag om att bland annat förbättra stödlinjen mot radikalisering, satsa på fler åklagare mot terror- och krigsbrott, göra en kraftig satsning på svensk polis och skärpa åtgärderna för att komma åt och lagföra dem som ägnar sig åt rekrytering på hemmaplan.

Mer behöver göras för att hindra att personer ansluter sig för att resa i terrorsyfte. Det lokala brottsförebyggande arbetet och inte minst arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är avgörande.

Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genomförde nyligen en kommunenkät. En fjärdedel av kommunerna uppgav att det fanns våldsbejakande extremism lokalt. Nästan varannan kommun hade ingen lägesbild. 28 procent av kommunerna hade just påbörjat arbetet med en handlingsplan. En tredjedel av Sveriges kommuner hade ännu inte ens påbörjat arbetet med en lägesinventering. Det är ynkligt att enbart 7 procent av Sveriges kommuner hade tagit fram en lokal strategi.

Något som också saknas är tillräckligt tydliga insatser gentemot mot dem som återvänder. Regeringen har efter ett sent uppvaknande gett Säkerhetspolisen ett uppdrag att intensifiera detta arbete. Men vad det konkret innebär och vilken typ av återrapportering som kommer att lämnas är osäkert.

I dag kan Säkerhetspolisen bara kalla återvändare till förhör om det öppnats en förundersökning kring ett brott där de figurerar i utredningen. I annat fall kan den som återvänder från IS-konfliktområdena själv välja att träffa Säpo eller ej. Även om samtalen i många fall går att genomföra på frivillig grund anser vi att Säpo måste ha större befogenhet att kalla återvändare till obligatoriska samtal.

Annons
Annons
Roger Haddad och Birgitta Ohlsson

Roger Haddad och Birgitta Ohlsson

Foto: Henrik Montgomery/TT, Yvonne Åsell / TT

Säkerhetspolisen konstaterar att ett exceptionellt högt antal svenskar har anslutit sig till terrorgrupperna i Syrien och Irak. Säpo fastslår också att de personer som återvänder gör det med stridserfarenhet, upphöjd status och ett brett internationellt kontaktnät. Detta är ett mycket påtagligt hot mot säkerheten i Sverige.

Även frågan om informationsdelning mellan Säkerhetspolisen och kommunerna måste förbättras. Rutinen för polisens och Säkerhetspolisens så kallade orosanmälningar behöver ses över så att socialtjänsten eller skolan på ett tidigt stadium kan få tillräckligt med information för att agera i förebyggande syfte när det gäller ungdomar på väg att radikaliseras till att ansluta sig till terrorgrupper.

Det ska inte råda något tvivel om att samhället har kontroll över dem som rest tillbaka, och att de som begått brott ska mötas av skärpta och långa fängelsestraff. Konsekvensen för den som anslutit sig till dessa terrorgrupper, begått brott och inte har svenskt medborgarskap ska också vara utvisning från Sverige efter avtjänat straff.

Roger Haddad (L)

rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Birgitta Ohlsson (L)

utrikespolitisk talesperson och riksdagsledamot

Roger Haddad och Birgitta Ohlsson Foto: Henrik Montgomery/TT, Yvonne Åsell / TT
Visa diskussion
Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons