Annons

”Inför nytt brott för att värna samhällets frid”

Foto: Pontus Lundahl/TT

För att kunna utdöma lämpliga påföljder för den mängdbrottslighet och återfallsbrottslighet som stör friden i samhället behövs en ny straffrättslig konstruktion: grov samhällsfridskränkning. Det skriver juristerna Bo Eriksson och Peter Anderson.

Under strecket
Publicerad

När en gärningsperson begår många brott mot en närstående såsom mot dennes fru och barn kan brottet bedömas som grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning. Trots att brotten kan bestå av flera olika handlingar tillåter lagen att domstolen gör en helhetsbedömning och utdömer en påföljd passande för den totala kränkning som skett. Vi föreslår här att en liknande straffrättslig konstruktion utformas för att fånga upp den upprepade brottslighet som riktar sig mot samhällets frid i stort. Som beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten går vi varje år igenom tusentals förundersökningar och domstolsavgöranden. Vi har förmodligen en unik insikt i vilken brottslighet som drabbar vårt samhälle och en av de saker vi har konstaterat är att samhällsfriden måste värnas mer om vi alla ska kunna leva i ett tryggt samhälle med lika möjlighet att vistas och verka i det offentliga rummet.

Vid upprepad brottslighet och otrygghet anpassar sig nämligen samhället efter förövarna som en form av överlevnadsstrategi i likhet med vad som sker i andra situationer med systematiskt våld. I likhet med de som i hemmet får utstå övergrepp gång på gång börjar samhället forma sig efter gärningspersonerna för att inte utlösa några nya övergrepp.

Annons
Annons
Annons