Annons
X
Annons
X

Inför ett lån per bok även för e-böcker

DEBATT Bibliotekens tryckta böcker kan bara lånas ut en gång i taget. Det är en välfungerande modell som borde tillämpas även på e-böcker, skriver Författarförbundets Mats Söderlund och Louise Hedberg.

(uppdaterad)

Världens alla boksamlingar, all musik, all konst, alla filmer, allt som någonsin skapats, kommer snart att rymmas i en liten plastbit som du bär i fickan. Digitaliseringen av kulturarvet öppnar möjligheter för delaktighet, kreativitet, bildning och näringsverksamhet som vi knappt kan föreställa oss. Utlåning av e-böcker kan innebära nya fantastiska möjligheter! Smarta upphovsrättsliga lösningar kan ta oss dit. Vi måste bara hitta system som länkar samman olika delar av det kreativa kretsloppet: den kommersiella marknaden, det vetenskapliga samhället, litteraturarvet och läsarna.

Enkla lösningar är sällan hållbara. Det behövs komplicerade avtal, svåra förhandlingar och en noga genomarbetad modell anpassad för den specifika marknaden och teknikens särskilda förutsättningar.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Offentliga medel garanterar idag fria utlån på folkbiblioteken och exemplar som framställs för människor med läsnedsättning. Ersättningen förhandlas fram mellan staten och upphovsmännens organisationer. Varje bok kan bara lånas ut en gång i taget. Det innebär en begränsning mot den kommersiella marknaden som både förlag, författare och översättare trots allt tjänar sitt levebröd på. Det är en tidsenlig, transparent och välfungerande modell. E-böcker måste behandlas på samma sätt. En bok ett lån. Eller möjligen en licens och ett antal utlåningar. Men bara för en bestämd tid.

  Annons
  X

  Vi har redan strukturer för samarbete mellan upphovsmän, förlag och bibliotek. Också med staten. Det är hög tid att regeringen inser att e-böckernas framtid på biblioteken är en fråga om finansiering och politisk vilja. Kalla det gärna för ett kunskapslyft, arbetsmarknadsstöd eller näringslivspolitik. Värdet av effekten på de kreativa näringarna, kunskapssamhället och grundläggande demokratiska funktioner går knappast att mäta i pengar.

  Det stora med e-böcker är den försumbara distributionskostnaden när böckerna väl finns tillgängliga. För att systemet skall fungera optimalt behöver det ta hänsyn till en boks ställning på marknaden. Äldre titlar har inte samma behov av skydd. Tvärtom skulle de böcker som inte längre finns i handeln kunna utgöra en viktig stimulans för marknaden. Det är framför allt där statens ansvar ligger, att tillgängliggöra litteraturarvet till rimliga villkor för författare, översättare och förlag. Regeringen måste ställa de resurser som krävs till förfogande. Vi välkomnar varje initiativ som innehåller en fungerande finansieringslösning och en modern syn på avtal, förhandlingar och upphovsmännen som parter i sin egen rätt.

  Mats Söderlund är ordförande och
  Louise Hedberg är förbundsdirektör i Sveriges författarförbund.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X