Inför digitala nationella prov

Digitala system för pedagogisk bedömning öppnar nya möjligheter som inte finns med papper och penna. Dessutom frigörs tid för lärarna. Vi ber därför Skolverket att tillsätta en bred arbetsgrupp för att utveckla ett digitalt system för nationella prov, skriver Agneta Gulz och Magnus Haake, båda verksamma inom utbildningsvetenskap.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inom 10–15 år kommer de nationella proven i den svenska skolan utan tvekan att ha digital form. Frågan är hur vi kommer dit och hur de kommer att se ut.

Annons
Annons
Annons