Annons

Inför digitala nationella prov

Digitala system för pedagogisk bedömning öppnar nya möjligheter som inte finns med papper och penna. Dessutom frigörs tid för lärarna. Vi ber därför Skolverket att tillsätta en bred arbetsgrupp för att utveckla ett digitalt system för nationella prov, skriver Agneta Gulz och Magnus Haake, båda verksamma inom utbildningsvetenskap.

Under strecket
Publicerad

Inom 10–15 år kommer de nationella proven i den svenska skolan utan tvekan att ha digital form. Frågan är hur vi kommer dit och hur de kommer att se ut.

Vi kan fortsätta på den inslagna, försiktiga linjen med grundliga utredningar, kunskapsöversikter och studiebesök i andra länder. En linje som säkrar en fortsatt plats på efterkälken efter de många amerikanska stater och europeiska länder, däribland Danmark och Norge, som i dag använder digitala nationella prov.

Annons
Annons
Annons