Inför avgift för riskbenägen bank

I dag präglas den globala ekonomin av stor osäkerhet. Både utvecklingen i Europa och i USA inger oro. Regeringen måste agera aktivt för att skapa ett bättre finansiellt regelverk. Ett viktigt steg är att banker ska betala en avgift utifrån hur riskfylld bankernas verksamhet är. Det skriver LO:s chefsekonom Ola Pettersson och LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

Under strecket
Publicerad
Annons

Hösten 2008 kollapsade de globala finansiella marknaderna. Finanskrisen fick politikerna att agera. I oktober 2008 beslutade en enig svensk riksdag att inrätta en stabilitetsfond som skulle finansiera framtida stödinsatser vid finansiella kriser. Fonden skulle betalas av de försäkrade bankerna genom årliga riskdifferentierade avgifter.

Beslutet att införa stabilitetsavgiften för bankerna var ett steg i rätt riktning. Med en riskavspeglande avgift kommer institut som har en större sannolikhet att störa ekonomin att betala en högre avgift.

Annons
Annons
Annons