Annons

Inför allmän ”vårdplikt” i Sverige

Under strecket
Publicerad

Den svenska allmänna värnplikten torde vara en kanske hundraårig företeelse, som alla unga män i vapenför ålder tidigare tagit för given. I dag gör färre än 20 procent ”lumpen” av det skälet att det svenska försvaret nu är bara en spillra av vad det varit. Många som faktiskt önskat ”lumpa” nekas nu. Men det kan skapas ett alternativ till värnplikt som vi här kan kalla ”vårdplikt”.

Alla känner ju till problemen när det gäller att tillgodose de stora behov av assistans till alla gamla och sjuka, som tvingas sitta instängda på sina rum på grund av personalbrist. Här skulle ”vårdpliktiga” unga människor av båda könen kunna göra en stor insats som något liknande ”personlig assistans”. Härmed kan även skapas en brygga till förståelse och hänsyn mellan den unga och den gamla generationen, något som är en bristföreteelse i dag.
”Vårdplikten” ska naturligtvis inte innebära något intrång på den i dag rådande sjukvården, utan ska betraktas som ett komplement, när sjukvårdspersonal inte kan eller bör belastas med sysslor, som ej kräver sjukvårdsutbildning. ”Vårdpliktiga” kan säkert härutöver nyttjas för ytterligare uppgifter i det allmännas tjänst, om man finner detta lämpligt.

Annons
Annons
Annons