Annons
X
Annons
X

Influensavaccin har ingen effekt

Det finns inga belägg för att äldre blir friskare av vaccin mot säsongsinfluensa. Det hävdar det ansedda Cochrane-nätverket som nu efterlyser statligt finansierade studier där nyttan av vaccin utvärderas och vägs mot billiga alternativ som att vädra och tvätta händerna.

(uppdaterad)
Foto: FRANK AUGSTEIN/AP

Rådet till äldre att vaccinera sig mot säsongsinfluensa går 40 år tillbaka i tiden. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen sedan 1997 att alla över 65 år ska ta en årlig dos.

De flesta landsting bekostar vaccinering av just denna grupp. Bara i Stockholms län uppgick kostnaden för säsonginfluensavaccinering till mellan 25 och 30 miljoner kronor.

Nu meddelar det ansedda Cochrane-institutet att forskningsunderlaget är så klent att det inte går att dra några slutsatser alls om vaccin har någon verkan hos personer över 65 år.

Annons
X

– Våra analyser bygger på miljoner data från 40 säsonger i hela världen. Det vi ser är att influensavaccinerna som bäst kan ha en mycket liten effekt, säger en av författarna till den kontroversiella rapporten, epidemiologen Thomas Jefferson, till SvD.

För fyra år sedan gjorde Cochrane-institutet en bred genomlysning av 274 studier på området och fann skrala effekter av vaccination. Nu har arbetet följts upp med en genomgång av de 75 bästa studierna som bygger på verkliga försök. Bland dessa påträffades bara en enda studie som både uppfyllde högt ställda metodkrav och följde upp verkliga fall av influensa istället för att nöja sig med markörer som antikroppar i blodprov.

– Nästan alla studier är av låg kvalitet, även de som publiceras i de bästa tidskrifterna. Men inte nog med det, forskarna drar dessutom ofta överdrivna slutsatser som inte har stöd i deras egna data. De studier som är sponsrade av läkemedelsindustrin kommer genomgående fram till att vaccin har större verkan än då studierna är statligt finansierade, säger Thomas Jefferson.

Slutsatsen av genomgången är att det i nuläget saknas belägg för att vaccinationerna är till nytta för äldre över 65 år, och om det har effekt så är den på sin höjd liten.

Cochrane efterlyser därför att länder och forskningscenter går samman och genomför stora och statligt finansierade studier som sträcker sig över flera säsonger för att få klarhet i frågan.

– Innan dessa är klara finns det anledning för myndigheterna att utvärdera alternativa strategier mot säsongsinfluensa. Dit hör bättre hygien, bättre ventilation och tillgång till bra och hälsosam mat. Hela systemet är i dag inriktat på att det bara finns en lösning på problemet och att det är vaccin, säger Thomas Jefferson.

– Jag har aldrig sett någon studie som jämfört effekten av vaccin med att till exempel tvätta händerna eller att öppna fönstret och vädra.

Åke Örtqvist som är smittskyddsläkare i Stockholm, och av europeiska lung- och infektionsläkarorganisationerna utsedd expert för att utforma preventiva riktlinjer på området, är skeptisk till Cochrane-institutets slutsatser:

- Det är en klar förenkling att påstå att det inte finns studier som visar på skyddseffekt. Sådana studier finns men det gäller unga människor. Att göra lottade studier på äldre eller riskgrupper vore oetisk.

Han tillägger att det finns en uppmärksammad studie på hela Stockholms läns befolkning från 2007 som visar att dödligheten var femton procent lägre bland äldre som vaccinerat sig.

Charlotta Bergquist, utredare på läkemedelsverket, vill ogärna uttala sig innan hon läst Cochrane-rapporten:

– Jag tycker att Cochrane tidigare kunnat ha rätt rigida kriterier när det gäller forskningsmetodik, säger Charlotta Bergquist.

Även hon pekar på problemet med att ge ovetande medborgare overksamt vaccin i forskningssyfte.

– När det gäller de alternativa strategier som nämns ligger Sverige rätt bra till när det gäller mat och kanske hygien.

Enligt Thomas Jefferson fungerar vaccinet bäst på unga med bra immunförsvar, alltså den grupp som också har bäst naturlig motståndskraft även utan vaccin.

På Smittskyddsinstitutets hemsida nämns att skyddseffekten av vaccin är 80 procent om man är ung och har ett intakt immunförsvar. ”Det är svårare att få det äldre immunförsvaret att reagera.” Där anges skyddet till högst 50 procent.

Äldre sägs däremot få en lindrigare form av sjukdomen om de vaccinerat sig. Cochrane fann dock bara en välgjord studie som antyder detta men den var för liten för att ge säkert besked.

Annons
Annons
X
Foto: FRANK AUGSTEIN/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X