Inflationen spås bli något lägre

Inflationsförväntningarna bland aktörerna på penningmarknaderna har sjunkit något den senaste månaden.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

I en ny enkät från TNS Sifo Prospera bedömer de att inflationstakten, mätt som KPI, kommer att ligga på 1,0 procent om ett år och 1,5 procent om två år.

I januarimätningen var motsvarande siffror 1,1 respektive 1,6 procent. Förväntningarna på längre sikt, fem år, är oförändrade på 1,9 procent.

Annons
Annons
Annons