Annons

Inflationen ska vara låg och stabil

För några decennier sedan uppmanades vi att ”hata inflationen”. Och hög inflation har negativa verkningar i samhället. I dag finns en begynnande rädsla för deflation.

Under strecket
Publicerad

Inflation och deflation är varandras spegelbilder och kan vara lika skadliga. Det är därför Riksbanken fått i uppdrag att upprätthålla ett stabilt penningvärde. Inflationsmålet är 2 procent med en tillåten avvikelse på en procentenhet upp eller ned. Inflation innebär en allmän stegring av prisnivån i samhället. Det är inte detsamma som att vissa varor blir dyrare utan att prisnivån i allmänhet stiger. När prisnivån pressas uppåt vill vi lön- tagare har högre löner för att åtminstone kunna köpa lika mycket varor som förut. Löner kan också drivas uppåt i förhandlingar om man förväntar sig stigande priser i ekonomin. Förväntningar på ökande priser kan ha lika stark påverkan som faktiska prishöjningar. Risken finns att en löne-pris-spiral sätter igång och inflationen tar fart.

En hög och samtidigt varierande inflation skapar problem eftersom det är svårt att förutse nivån. Därför anses en låg och någorlunda stabil inflation vara att föredra. Då är det lättare för alla inblandade att planera. Om inflationen är högre än i konkurrentländerna blir våra exportvaror dyrare och får därmed svårigheter att konkurrera. Om inte kronan faller i värde riskerar delar av exportindustrin att slås ut. Men inflationen har andra, snedvridande konsekvenser. Värdet på besparingar urholkas när penningvärdet, genom inflationen, blir lägre. De som har lån gynnas eftersom värdet på skulderna urholkas. En ekonomi som gynnar lån och undergräver sparande är inte sund i längden.

Annons
Annons
Annons