Annons

Infantil skrämselpropaganda om växtförädling

Under strecket
Publicerad

Carl Schlyter kritiserar (Brännpunkt 26/3) vår appell (23/3) för att genteknik ska vara en integrerad del av ett biobaserat, hållbart jordbruk. Han upprepar alla de välkända argumenten, uppenbarligen utan att förstå att de har passerat sitt bäst-före-datum.

Vi är naturligtvis väl insatta i de olika aspekter på risker när det gäller genteknik inom jordbruket som diskuterats genom åren. Inom EU har man satsat minst tre miljarder på riskforskning kring GM-grödor under den senaste 20-årsperioden. Den huvudsakliga slutsatsen av all denna offentligt finansierade forskning är att det inte är förädlingstekniken som avgör en grödas påverkan på människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön; avgörande är i stället produktionsmetoden och lantbrukarens yrkesskicklighet. Vi skulle önska att våra politiker tog fasta på dessa resultat.

Annons
Annons
Annons