X
Annons
X

Bengt E Y Svensson: Infallet som krökte tiden och rummet

Albert Einstein (1879–1955).
Albert Einstein (1879–1955). Foto: AOP

I dag är det en bemärkelsedag i den moderna naturvetenskapens historia. En av grund­bultarna i vår förståelse av naturen fyller 100 år. Det var nämligen den 25 november 1915 som Albert Einstein blev färdig med den sista pusselbiten i sitt storverk, den allmänna relativitetsteorin. Denna omvälvande teori, utarbetad nästan helt av Einstein ensam, är i dag en självklar och nödvändig del av vår beskrivning av världen, inte minst när det gäller hur universum är beskaffat och hur det har utvecklats. Den har prövats i otaliga experiment och astronomiska observationer, och bestått alla prövningarna med glans. Den har helt förändrat vår syn på rum och tid och vad tyngdkraft, gravitation, är. Och hur esoterisk den än kan tyckas vara så påverkar den också vårt vardagsliv: det satellitbaserade GPS-systemet för lägesbestämning skulle inte vara så noggrant som det är om det inte vore för den allmänna relativitetsteorin.

Albert Einstein (1879–1955).

Foto: AOP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X