Ineffektivt att värma hus och byggnader med el

Det är varken smart eller effektivt att värma hus med el och det bidrar till att det slösas med elström. Det är bättre att värma med biobränsle på vintern och solvärme på sommaren. Svensk skog är en underutnyttjad resurs. Boverkets nya byggregler gynnar el som värmekälla och bör därför skrivas om, skriver bland andra energiexperter och arkitekter.

Under strecket
Publicerad
Enbart inom den svenska skogsindustrin finns sågspån och restprodukter som skulle kunna räcka till 2,2 miljoner ton pellets vilket motsvarar värmebehovet för ungefär 500 000 svenska småhus, skriver artikelförfattarna.

Enbart inom den svenska skogsindustrin finns sågspån och restprodukter som skulle kunna räcka till 2,2 miljoner ton pellets vilket motsvarar värmebehovet för ungefär 500 000 svenska småhus, skriver artikelförfattarna.

Foto: PAT WELLENBACH/AP
Annons

Sverige har en alltför stor andel el-uppvärmda byggnader som vintertid skapar otrygg elförsörjning och samtidigt är en huvudsaklig anledning till vintrarnas numer återkommande skenande elpriser. Det är varken smart eller effektivt att värma hus med elektricitet och det bidrar dessutom till att det slösas med elström. Det är med anledning av detta högst anmärkningsvärt att Boverkets nya byggregler i praktiken gynnar eldrivna värmekällor och slår ut biobränsle och andra förnybara alternativ.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons