Annons

Ineffektivt att låta elever gå om skolår

Under strecket
Publicerad

Per Måhl skriver
på Brännpunkt 10/3 att en åtgärd mot skolmisslyckanden vore att fler grundskoleelever som inte når målen går om nästa årskurs. Forskningen på området är dock entydig – att gå om ett läsår i grundskolan är en ineffektiv åtgärd. OECD avråder från sådana åtgärder eftersom kostnaderna är väldigt stora. Ett skolår kostar runt 100000 kronor och dessa resurser skulle kunna göra större nytta om de i stället användes som extra stöd. Till detta kommer den samhällsekonomiska kostnaden som ytterligare ett år i skolan innebär då det förskjuter inträdet på arbetsmarknaden. Det är alltså en väldigt dyr åtgärd att förlänga grundskoletiden, som möjligtvis skulle vara berättigade om det vore en effektiv åtgärd.

Forskningen är emellertid tydlig även när det gäller effekten – enligt det nya standardverket när det gäller effektiva åtgärder i skolan, John Hatties ”Visible Learning” är det entydigt negativa effekter av att gå om ett läsår och dessa åtgärder leder också till ett ökat antal skolavhopp. Vi talar alltså om en reform som inte enbart är dyr, den är direkt negativ.

Annons
Annons
Annons