Ineffektivt att låta elever gå om skolår

Under strecket
Publicerad
Annons

Per Måhl skriver
på Brännpunkt 10/3 att en åtgärd mot skolmisslyckanden vore att fler grundskoleelever som inte når målen går om nästa årskurs. Forskningen på området är dock entydig – att gå om ett läsår i grundskolan är en ineffektiv åtgärd. OECD avråder från sådana åtgärder eftersom kostnaderna är väldigt stora. Ett skolår kostar runt 100000 kronor och dessa resurser skulle kunna göra större nytta om de i stället användes som extra stöd. Till detta kommer den samhällsekonomiska kostnaden som ytterligare ett år i skolan innebär då det förskjuter inträdet på arbetsmarknaden. Det är alltså en väldigt dyr åtgärd att förlänga grundskoletiden, som möjligtvis skulle vara berättigade om det vore en effektiv åtgärd.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons