Annons
Analys

Torbjörn Isacson/Per Lindvall:Industrivärden långt ifrån sina glansdagar

Handelsbankssfärens vanligtvis så trygga och stabila maktbolag Industrivärden är en bra bit från sina glansdagar. Bolagets skuldsättning måste betecknas som problem. Industrivärdens finansiella flexibilitet är idag så pass svag att det måste sättas ett växande frågetecken runt bolagets möjligheter att stötta något av sina portföljbolag, om de skulle behöva göra en större nyemission.

Under strecket
Publicerad

Det alternativ som står till buds är snarast att helt enkelt sälja ut något av de strategiska innehaven. Om Industrivärden skulle bli tvungen att välja, vilket knappast kan uteslutas om det kärva ekonomiska klimatet håller i sig, så är sannolikt SSAB det bolag som skulle offras först. Problemet är att det inte ens räcker för att betala av hälften av nettoskulden. För att betala av denna så skulle även Ericssonposten behöva offras, vilket kan illustrera hur olustig situationen har blivit.

Annons
Annons
Annons