Industriproduktionen minskar marginellt

Industriproduktionen minskade 0,1 procent i mars jämfört med månaden före, enligt statistik från SCB. Jämfört med samma månad 2007 steg industriproduktionen 0,8 procent.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Industri för investeringsvaror redovisar en ökning med 1,0 procent i mars jämfört med månaden före. Inom insatsvaruindustrin minskade produktionen med 2,6 procent.

Icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,5 procent, medan produktionen inom industrin för varaktiga konsumtionsvaror sjönk 1,7 procent jämfört med månaden före. Inom industri för energirelaterade varor steg produktionen 2,8 procent.

Annons
Annons
Annons