”Underskatta inte industrins betydelse”

Från tid till annan framförs uppfattningar att industrin inte länge spelar en väsentlig roll i den svenska ekonomin. Inget är mera felaktigt – industrin sysselsätter fortfarande omkring 850 000 personer, enligt en ny rapport, skriver Per Hidesten och Mats Kinnwall, Industriarbetsgivarna.

Under strecket
Publicerad
Stabila och långsiktiga planeringshorisonter är nödvändiga för industrins kapitalintensiva investeringar, skriver Per Hidesten och Mats Kinnwall,  Industriarbetsgivarna.

Stabila och långsiktiga planeringshorisonter är nödvändiga för industrins kapitalintensiva investeringar, skriver Per Hidesten och Mats Kinnwall, Industriarbetsgivarna.

Foto: Lars Pehrson (Arkiv 2014)
Per Hidesten och Mats Kinnwall, Industriarbetsgivarna

Per Hidesten och Mats Kinnwall, Industriarbetsgivarna

Foto: Håkan Flank
Annons

Industriarbetsgivarna har analyserat nyutkommen statistik från Statistiska centralbyrån gällande sysselsättning och produktion i industrin. Den visar att industrin sammanlagt sysselsätter omkring 850 000 personer. Statistiken visar också att svensk basindustri fortfarande sysselsätter 180 000 personer och är unik när det gäller indirekt sysselsättning: för varje jobb i basindustrin skapas nästan två nya jobb i andra branscher. 

Annons
Annons
Annons