Annons
X
Annons
X

Industrin behövs även i framtiden

Utan en aktiv politik riskerar ett Saab i konkurs att få konsekvenser för hela Sveriges framtid. Men ryktet om industrisamhällets död är starkt överdrivet, vi kommer att behöva nya industrier. De Saabanställdas kompetens måste tas tillvara, skriver Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.

SAAB

Sommaren närmar sig och med den några högt efterlängtade semesterveckor. För de flesta av oss är semestern förknippad med vila och möjligheten att ladda om batterierna. Men för några tusen anställda på Saab Automobiles i Trollhättan väntar i stället en tid av ovisshet, en tid när man kommer att kastas mellan hopp och förtvivlan eftersom man inte kan vara säker på att det finns något jobb att återvända till vid semesterns slut.

Saab och alla dess underleverantör ger många människor deras försörjning. Men arbetet är för de flesta större än så. Många har arbetat länge inom samma bransch och sitter på ett stort yrkeskunnande och en stolthet inför de erfarenheter och kunskaper man samlat på sig. Det är kunskaper om industriella proces
ser och en förmåga till problemlösningar som kommer att vara ovärderliga också inom framtidens industrier.

Om det värsta för företaget skulle bli ett faktum och Saab skulle gå i konkurs skulle det naturligtvis i första hand innebära bekymmer för tusentals människor och deras familjer. Men utan en aktiv politik riskerar ett sådant scenario också att få konsekvenser för Sveriges framtid. Vi har ett intresse av att ta tillvara den kompetens och det kunnande som behövs när vi nu ska ställa om från fossilt till hållbart samhälle.

Annons
X

Ryktet om industrisamhällets död är starkt överdrivet. Den omställning vi står inför kommer att kräva nya industrier. Vi måste
tillverka nya lösningar för snabba
järnvägar, industribygga energieffektiva delar av nya bostäder och tillverka solceller och biogas. Och vi måste ha fordon också i framtiden, såväl bussar och tåg som smartare och bättre bilar.

”Staten ska inte äga bilfabriker”, är näringsminister Maud Olofssons standardsvar på frågan om varför regeringen inte gör mer för Saab. Men det är ett svar på en fråga som ingen har ställt. Den viktiga frågan för framtiden är i stället: Hur tar vi tillvara den kompetens som byggts upp under årtionden? Och hur ska de företag som leder den gröna omställningen kunna växa fram i Sverige?

Om ambitionen är att svara ja på frågorna behöver Sverige en mycket mer aktiv industripolitik. Vi har identifierat tre viktiga mål för en sådan politik:

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Investeringar. Sverige ska bygga ny järnväg, rusta upp miljonprogrammets bostäder och modernisera energisystemen. Det statliga företaget Vattenfall ska leda omställningen av energisystemet i Sverige, i stället för att göra dumdristiga affärer i kolkraft och kärnkraft. Tillgång på riskkapital ska garanteras genom klokt utformade avdragssystem och genom vinsterna från statliga bolag. Målet är att Sverige ska investera mest i världen per capita i ny, hållbar teknik.

  • Långsiktiga spelregler. Alla ska veta att hållbara investeringar lönar sig. Så är det inte i dag. Solceller och biogas är två exempel där oklar finansiering gjort att svenska patent industrialiserats i andra länder. Miljöbilarna är ett annat exempel på svajiga spelregler, som också försvårat för svensk bilindustri. Det är bra om ribban höjs över tid, men det ska göras på ett sätt som är överskådligt för industrin och konsumenterna så att man hela tiden kan satsa högre. Men vem kan svara på hur miljöbilsdefinitionen ser ut i morgon? Eller ens vilken myndighet som har ansvaret? Med stabila förutsättningar vill vi fördubbla de privata investeringarna i hållbar teknik.

  • Utbildad arbetskraft. Svenska företag har, trots arbetslösheten, svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft. Samtidigt finns en enorm teknisk kompetens inom exempelvis fordonsindustrin. Vi behöver mer samarbete mellan växande industrier i omställningen och svenska lärosäten. För många av dem som i dag arbetar på Saab och funderar över framtiden är dörrarna till högskolan stängda. Regeringen har gjort det svårare att läsa upp ett betyg på Komvux. Studiemedlen är så låga att de flesta studenter behöver föräldrar som kan skjuta till lite extra pengar. 25:4-regeln som gav folk över 25 år med minst fyra års arbetslivserfarenhet möjlighet att söka in på högre utbildning togs bort 2008. Samtidigt tog man bort värdet i arbetslivserfarenheten för dem som sökte in på högskoleprovet. De här besluten innebär att värdet av arbetslivserfarenhet när man ska studera sätts till noll. Vad säger det till en människa som har jobbat 20 år i bilindustrin?

  Vi är övertygade om att vi klarar omställningen bättre om människor med industrierfarenhet tas tillvara. I Sverige ska det vara enklast i världen att vidareutbilda sig till jobb med arbetskraftsbrist. Därför ska vi höja studiemedlet, stärka komvux och införa nya regler som värderar arbetslivserfarenhet när man söker in på högre utbildning.

  Staten ska inte äga bilfabriker. Men staten äger möjligheten att underlätta eller försvåra för svensk industri att leda omställ
  ningen mot ett hållbart samhälle.
  Genom en aktiv statlig politik kan vi se till att ta tillvara på människors erfarenheter och kompetens, oavsett vad som sker med enskilda företag.

  GUSTAV FRIDOLIN

  språkrör Miljöpartiet de gröna

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X