Annons

Henrik Chetan Aspengren:Indus – floden som inte låter sig tämjas

PAKISTAN. Med slussar, kanaler och dammar skulle ­Indus domesticeras för att skapa ett av det brittiska väldets bördigaste områden. Men skulderna från projektet gav bränsle åt antikoloniala rörelser, och idag anser vissa att ­anläggningarna har påskyndat katastrofens förlopp.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Som en språklös anstiftare till översvämningskatastrofen flyter floden Indus genom Pakistan. Från sin källa i Tibet följer floden sin fåra i Jammu och Kashmir, för att sedan borra sig fram genom Baltistans djupa raviner. Invid Punjabs västra gräns rinner den, innan den flyter genom Sindh och ut i Arabiska sjön. Tillsammans med sex andra floder bildar Indus en sorts svällande delta, utspritt över Pakistan.

Flödena i dessa floder präglar regionens historia. Särskilt Indus oberäknelighet har lett till katastrofer för dem som har levt längs dess sträckning. Konsekvenserna av flodens senaste översvämning är fortfarande svåra att överblicka. Även om omfattningen av förstörelsen snart klargörs, återstår att förstå det mänskliga lidandet i katastrofens spår. Sammantaget har omkring 17 miljoner pakistaniers vardag slagits i spillror. Många av dem som tvingats fly vattenmassorna bodde nära Indus. De har nu lämnat sina hem, eller fått sina butiker eller åkerlappar bortsköljda. De har förlorat vänner, barn och föräldrar; dödstalen stiger då vattnet drar sig tillbaka.

Annons
Annons
Annons