Indonesien förlänger skogsskydd

Indonesien har förlängt ett avverkningsförbud för att skydda regnskogarna, trots envetna påtryckningar från skogsindustrin. Miljörörelsen anser att förbudet inte räcker för att skydda skogen och dess miljö.

Under strecket
AFP, TT
Publicerad
Annons

Stora delar av öriket täcks av regnskog som också är hem åt en rad hotade djurarter. Enorma arealer har avverkats av industriintressen. Det ursprungliga avverkningsförbudet grundandes på en miljööverenskommelse med Norge som undertecknades för två år sedan. Miljövänner hävdar dock att lokala myndigheter använder lokal lagstiftning och kryphål för att kringgå förbudet som inte heller kan stoppa den illegala avverkningen.

Jakarta TT-AFP

Annons
Annons
Annons