Annons
X
Annons
X

Indisk leverantör vill stämma H&M

En indisk leverantör kämpar för att få stämma H&M på närmare 200 miljoner kronor i svensk domstol. H&M har försökt stoppa rättegången, något som Högsta domstolen nu ska pröva.

H&M har drygt 2 800 butiker i 49 länder.
H&M har drygt 2 800 butiker i 49 länder. Foto: DAVID GOLDMAN

Klädkedjan Hennes & Mauritz har ombetts lämna svar till Högsta Domstolen om hur man ser på Europakonventionens mänskliga rättigheter om att få sin sak prövad av rättsväsende inom rimlig tid.

Sammanhanget är att en tidigare underleverantör menar att H&M förmådde honom att investera i produktionskapacitet, men att H&M plötsligt bröt avtal och tackade nej till leveranser.

Rajkumar's export Corporation har garanterat 1,5 miljoner kronor för rättegångskostnaderna, och man vill inleda en process mot klädjätten i Stockholms tingsrätt.

Annons
X

Men säkerheten anser H&M vara otillräcklig, något som också Svea Hovrätt accepterade genom en dom i våras.

Den principiella diskussionen handlar om huruvida 1,5 miljoner kronor i säkerhet räcker när en krånglig internationell handelstvist ska prövas.

Hovrätten bedömde att säkerheten som förmedlas genom Handelsbanken är för liten, och lät därför tingsrättens dom ligga fast. Tingsrätten hade dock resonerat lite annorlunda genom att i stället ta fasta på att den klagande indiske affärsmannen satte en giltighetstid på max fem år för sin säkerhet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tingsrätten menade att om rättsprocesserna inte är över före 2018, riskerar H&M att få betala sina kostnader själv – allt detta utifrån hypotesen att H&M är oskyldigt till kontraktsbrott och därför inte ska åsamkas några kostnader så länge motsatsen inte är bevisad genom fällande dom.

  Rajkumar Sadh har väckt talan mot H & M Hennes & Mauritz AB som han kräver på 27 462 000 dollar plus ränta. Konflikten går tillbaka till 1999 då ett leveransavtal plötsligt ska ha blivit uppsagt.

  H & M räknar uppenbarligen med en lång och svår process, eftersom man har svarat den indiske affärsmannen att man inte kan acceptera en säkerhet för kommande rättegångskostnader som understiger 3,5 miljoner kronor.

  Man hänvisar bland annat till den internationella komplexiteten samt omfattande, svåröverskådlig, skriftlig bevisning.

  Den klagande är indisk medborgare med hemvist i Indien, varför en sä̈kerhet har krävts för rättegångskostnader.

  Men av Högsta domstolens prövningstillstånd framgår nu att de mänskliga rättigheterna också måste vägas in i en diskussion. Medgivandet om en sådan principiell prövning i Högsta domstolen gavs i tisdags 17 september.

  Nu återstår bara att se om indiern får den rättegång han slåss för – med 1,5 miljoner som insats och nästan 200 miljoner i skadeståndskrav.

  Annons
  Annons
  X

  H&M har drygt 2 800 butiker i 49 länder.

  Foto: DAVID GOLDMAN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X