Annons
Kommentar

Henrik Chetan Aspengren:Indisk elefant är inte att leka med

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

För två decennier sedan inleddes avregleringen av den indiska ekonomin. Reformerna kommer på sikt att leda till stora förändringar av det indiska samhället. Snart inpå omdaningen jämförde internationella pressröster Indien med tigerekonomierna i östra Asien. Med tigerepitetet följde ett språkbruk som förde tankarna till explosivitet och snabbhet; det talades om ekonomiska ”språng” och ”jakt” efter den undflyende kinesiska draken. Men när andra liknade Indien vid en tiger valde den indiske samhällsdebattören Gurcharan Das en annan symbol: elefanten. Den indiska elefanten rör sig sällan snabbt, förklarade Das, men den är uthållig och målmedveten. Das påpekade att snabba men lättstörda samhällsekonomiska förändringar kanske inte är att föredra för Indien vars förhållanden skiljer sig från till exempel Taiwan eller Sydkorea. Den indiska fattigdomen är djupare än den östasiatiska och den stora jordbrukssektorn mer eftersatt. Men Das menar också att tigerekonomiernas toppstyrda politik aldrig skulle kunna fungera i en högljudd demokrati som Indiens. Opinionen drar ner takten i förändringsarbetet, men borgar samtidigt för att omvälvningen blir uthållig.

Gurcharan Das bild av den indiska elefantens marsch var välfunnen. Den hjälper oss också att förstå Indiens samtida utrikespolitik. Under september och oktober har Indiens premiärminister Manmohan Singh fört långtgående samtal med regeringscheferna för Afghanistan, Bangladesh och Burma. Samtalen har rört säkerhetspolitik, men framförallt frågor om energi och utvinning av mineraler och olja. På lång sikt kräver nämligen den växande indiska ekonomin enorma mängder råvaror, samtidigt som utvinningen av de egna naturtillgångarna kantas av konflikter. Den inhemska oppositionen mot stora dammbyggen eller gruvdrift blir dessutom allt mer militant. Genom samarbeten med sina grannländer vill den indiska regeringen trygga kontinuitet i landets tillväxt, även om hemmaopinionen fortsätter sina protester.

Annons
Annons
Annons