Annons
X
Annons
X

In Memoriam – Sture Eskilsson

Sture Eskilsson på SAF 1988.
Sture Eskilsson på SAF 1988. Foto: Janerik Henriksson/TT / SCANPIX

Detta är en digital minnesbok över Sture Eskilsson och hans livsgärning.

- - -

Vi kan aldrig nog uppskatta vad Sture gjorde för Sverige och svenskt näringsliv. Han visade vägen ut ur ett mycket mörkt företagarklimat. Hans förmåga att uthålligt och systematiskt kämpa för att göra det som syntes politiskt omöjligt möjligt var oerhört imponerande.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tommy Adamsson, styrelseledamot i Näringslivets Fond 1993–2003

  Annons
  X

  Det är lätt att glömma hur företagarfientligt det politiska klimatet var på 1970-talet. Sture Eskilsson gav Sveriges företagare – och borgerliga opinionsbildare – mod och kampvilja!

  Lena Adelsohn Liljeroth, journalist på SAF-tidningen 1980–1984

  Det har varit stimulerande att ha haft förmånen att jobba med Sture. Han vågade satsa på nya idéer och var positiv till att pröva annorlunda tankar när det handlade om att presentera fakta eller bilda opinion.

  Jan-Erik Ander, tidigare vd på Kreab och Art Director

  Sture Eskilsson var en av de tänkande personerna som berikade oss företagare under en tid då vänstervindar hade fått oss att ducka för påhopp och ifrågasättande. Opinionsbildning med djup präglade hans framtoning.

  Antonia Ax:son Johnson, familjeföretagare

  Sture Eskilssons omfattande insatser för den grundläggande och långsiktiga opinionsbildningen för frihet, öppenhet, företagande och marknadsekonomi har inte bara gjort skillnad här hemma. Sture har också spelat en viktig roll i det internationella arbetet för att sprida budskapet om betydelsen av den fria rörligheten över nationsgränserna för människor, varor, tjänster och kapital samt det eftersträvansvärda i en fortskridande och tilltagande globalisering.

  Mattias Bengtsson, tidigare chef för tankesmedjorna Timbro och Centre for the New Europe

  En briljant strateg med förmågan att genomföra sin strategi för Sverige. Få enskilda individer har betytt så mycket för den politiska förändringen i Sverige. På det personliga planet dessutom ett stort stöd för Anna under tiden som vd för Positiva Sverige.

  Anna och Erik Belfrage, vd Körsbärsträdgården AB och Nya Zeelands honorärkonsul i Sverige respektive ordförande Consilio International AB

  Vi som haft förmånen att arbeta med Sture Eskilsson kom att betrakta honom som en ledstjärna i en orolig tid präglad av starka ideologiska strömningar. Hans målsättning, att främja frihetens idéer, blev också vår ambition.

  Barbro Bengtson, tidigare förlagsredaktör på Timbro

  Margareta Runsten, ekonomiansvarig på Timbro

  Kristina von Unge, biblioteksansvarig på Timbro

  Birgitta Wöllner, chefsassistent på Timbro

  Hans lågmälda tydlighet och hans humor. De ingår i och färgar bilden av Sture Eskilsson som senior kollega: klokt resonerade, vänlig, uppmuntrande. Med sin starka inre kompass som grund.

  "Satsa på dig själv", löntagarfondsmotståndet och Näringslivets Ekonomifakta var några av de projekt vi samarbetade i. Det var aldrig svårt med honom.
  Minnena lever.

  Jan O. Berg, informationsdirektör i Sveriges Industriförbund 1979–90

  Sture Eskilsson var övertygande i såväl analysen av vartåt Sverige var på väg efter det olycksaliga 70-talet som i strategin för att vända utvecklingen. Märkligast var hans lågmälda nästan försynta sätt att framföra sitt budskap; Men han fick folk att lyssna. När jag tänker tillbaka på hans framtoning slår det mig hur lik Nelson Mandelas den var – ej minst i det att han aldrig fällde nedlåtande uttalanden om ens den bittraste fienden.

  Bo Berggren, styrelseledamot i Timbro och vice ordförande i SAF under del av Stures tid där. Tidigare vd och styrelseordförande i Stora (numera del av Stora Enso)

  Vi lever återigen i en tid som ropar efter en Sture Eskilsson. Företagande är förtalat, vinst illa förstådd, populism överflödande och den starka moraliska grunden för marknadsekonomin sedd av få. Måtte hans arv förvaltas och förnyas.

  Hans Bergström, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter

  Sture insåg idéers kraft – och vikten av det långa perspektivet. Också 4 oktober var hans idé. Den gav oss ett bättre Sverige.

  Carl Bildt, tidigare statsminister, utrikesminister och partiledare för Moderaterna

  Sture var alltid kreativ och engagerad i samhällsfrågor och under vår Sifo-tid hade vi ett mycket gott samarbete med honom i många stimulerande och banbrytande projekt. Sture och min bortgångne make Hans var vänner sedan studieåren i Uppsala och han förblev vår nära och käre vän hela livet. Som pensionärer blev vi glada när Solaima och Sture blev våra grannar i Fuengirola.

  Karin Busch Zetterberg, fil lic och tidigare vd för Sifo Samhälle

  Han öppnade fönstret och vädrade i folkhemmet. Han syresatte den svenska debatten om samhällsekonomi och företagande. Sture Eskilsson förstod på djupet entreprenörskapets drivkrafter och företagandet roll i ett öppet samhälle. Det var den insikten, som under några avgörande decennier i vårt land, gjorde honom till en av Sveriges viktigaste mecenater för liberalkonservativa idéer om individens frihet och den demokratiska rättsstaten.

  Olof Ehrenkrona, författare till ”Nicolin – en svensk historia” och ”100 år av Företagande och frihet”

  Sture lät gärna andra stå för pratet och få uppmärksamheten, för det var ändå han som var starkast i övertygelse och kompassriktning.

  Odd Eiken, vd för Timbro 1995–96 och informationsdirektör i SAF 1996–2000

  Sture Eskilsson såg djupare, balanserade skickligare, samtidigt som han klargjorde tydligare trender både inom det politiska Sverige och i samtal kring mänsklighet och gudomlighet. Jag uppskattade honom som en av dem som lärt mig konsten att se och konsten att ta ställning.

  Runar Eldebo, pastor och Rotarykamrat

  Sture Eskilsson – bra för Sverige. Lugnt och metodiskt med intensivt målmedveten långsiktighet i kombination med vänlighet och ödmjukhet var Sture den som under åren 1970–2000 initierade och stimulerade övergången från en socialdemokratisk hegemoni med löntagarfonder till dagens Sverige där den enskilde medborgarens ansvar och frihet står i förgrunden.

  Peje Emilsson, entreprenör och grundare av Kreab, Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life

  Alla vet att Sture var en stor politisk tänkare och strateg. Men han var också en omtänksam, gladlynt och lekfull människa. En gång, jag tror det var 1989, reste min fru och jag och vår tvååriga dotter Katinka till Stures idékonferens på Kanarieöarna. Sture la sig på golvet och pratade och skrattade med Katinka så hon aldrig ville sluta. Hon (samt frun och jag) fick ett minne för livet.

  Patrik Engellau, ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden som startades i samarbete med Sture

  Det bör icke förtigas, utan tvärtom tas som ett ytterligare tecken på hans storhet, att Sture Eskilsson, inför folkomröstningen om euron år 2003, var medlem i den borgerliga nej-organisationen Medborgare mot EMU.

  Rolf Englund, Utredningsbyrån och Timbro 1980–1995

  Det är svårt för någon – för mig! – som föddes under 1970-talet att riktigt förstå Stures gärning för Sveriges intellektuella hälsa. Man kan läsa sig till att vänsterns hot att socialisera företag var på allvar. Det är inte lika enkelt att förstå hur illa ställt det var med det intellektuella klimatet. Sture, liksom andra, agerade inte bara på ekonomisk princip, utan såg det elände som följde av kulturell och psykologisk kollektivisering, den socialistiskt rena men imaginära människa som skulle formas på politisk expedition. Både mänsklig och ekonomisk växt förutsätter fria samhällen och ekonomier som befordrar initiativ och är tolerant till excentricitet och alla dem som vill simma mot strömmen. Sture förstod inte bara det – han förstod att försvaret av det öppna samhället måste vara lika varierat, fritt och stökigt som ett öppet samhälle. Den Sture jag lärde känna hade ett sinne för konträrt tänkande. Han uppskattade att stå i opposition – att gå åt de håll dit andra inte gick. Nu har han dock vandrat dit vi alla en gång hamnar. R.I.P.

  Fredrik Erixon, grundare och chef för tankesmedjan Ecipe

  Sture var min läromästare, chef och mentor under drygt tio år på SAF 1978–88. En fantastisk person som med sitt lågmälda sätt nästan alltid fick sin vilja igenom. Jag har honom att tacka för mycket.

  Charlotte Erkhammar, VD Kreab​

  Minns med glädje och tacksamhet när jag arbetade för Sture på Informationsavdelningen och Skolinformation. Fick bl a Stures uppdrag att organisera bokning av resor och hotell samt sköta sekretariatet under den årliga Gran Canaria-konferensen för förbundsdirektörerna och även för REKO (skola-arbetslivskontakter). Min man, Thure Flobecker, Sveriges Verkstadsförening, hade också många arbetskontakter med Sture, bl a fint skildrat av Sture i boken ”Från folkhem till nytt klassamhälle”. Många fina minnen av födelsedagsuppvaktningar den 18 mars av Sture finns också i tankarna. Stures framsynthet, goda ledarskap och omtänksamhet om all personal var unik. Han fattas oss alla.

  Karin Flobecker, tidigare medarbetare

  Stures varma hjärta och kloka insikt om vikten av individualism, företagande och marknadsekonomi lade grunder för det Sverige vi ser i dag. Han både förstod och kunde genomföra opinionsbildning som motverkade kollektivism och stagnation. 

  Sture lade grunden för det entreprenörskap och nyskapande vi nu ser. Dagens entreprenörer och medarbetare har mycket att tacka Sture för. Han har visat att det går att förändra och förbättra. 

  Elise och Lars-Henrik Friis Molin, entreprenörer och företagare som har haft Sture som chef och mentor

  Sture var en modig människa. Det krävs nämligen mod att stå fast vid en egen uppfattning, tvärsemot rådande politiskt korrekta uppfattningar.

  Lars Gellner, tidigare arbetsrättsjurist SAF

  Lågmält förändrade Sture Eskilsson Sverige. Indirekt genom en strategi som förverkligades, utan att han själv syntes. Annars hade Sverige idag kanske varit Löntagarfonds-landet, som likt krabban går baklänges. Hela Sverige har anledning att vara enormt tacksamt mot Sture Eskilsson. Det är bara tråkigt att så få är medvetna om detta.

  Håkan Gergils, Senior Advisor

  Vi lärde känna Sture och hans hustru Solajma som pensionärer i Fuengirola i Spanien och de blev våra nära och tillgivna vänner. Många är de stunder tillsammans som vi kan se tillbaka på med glädje.

  Visst kände vi till att Sture i sin verksamhet betytt mycket för vårt land i många avseenden, men för oss var han den ödmjuke, anspråkslöse och kärleksfulle vännen. Vi minns honom med stor tacksamhet.

  Birgitta och Olle Grahn
  Ingrid och Lennart Lundén

  Sture hade inte bara förmågan att se mycket långt framåt, utan också att planera, agera och bygga i samma långa perspektiv. Han är en av de personer som betytt mest för frihetlig opinionsbildning för vår svenska samtid.

  Thomas Gür, företagare och författare

  Sture Eskilsson var en avgörande personlighet i kampen mot den svenska industrins strypning.

  Lars Gustafsson, författare, forskare och poet

  Det var otroligt stimulerande att ha Sture Eskilsson som chef under mina år på SAFs informationsavdelning. Förutom att vara en skicklig strateg kunde han som få peka på var skärningspunkterna låg mellan olika ståndpunkter. Sture tog sig tid att tänka.

  Aldrig att han framhävde sig själv. Istället parades hans skarpa analys med en lågmäld vänlighet. Och man smittades av hans hängivna tro på människans inneboende förmåga.

  Catharina Hagen, informatör på SAF:s avdelning för samhällskontakt 1973–79

  Sture var modig, nog den modigaste människa jag någonsin lärt känna. Han var modig för han gav oss som var mycket unga stort förtroende. Han var modig för han vek aldrig från sin övertygelse, hur mycket motvind det än var. Han var modig för han delade alltid generöst med sig av sin klokskap och erfarenhet. Sture har format många och jag är stolt att få haft förmånen att vara en av dem.

  Jörgen Haglind, tidigare aktiv i 4-oktober-kommittén

  Sture Eskilsson har betytt otroligt mycket för den svenska debatten om näringsfrihet och grundläggande marknadsekonomiska och liberala värderingar. Hans drivkraft i dessa frågor påverkade påtagligt svensk inrikespolitik. Jag hade förmånen att, vid olika tillfällen under åren, få arbeta med Sture. Han har lärt mig mycket. Med tacksamhet.

  Ulla Hamilton, vd i Friskolornas riksförbund och f d medarbetare

  Gary Engman, TV-mannen, var socialdemokrat men framför allt en god journalist. Han visste att "den andra sidan" också skulle höras. 1970 hade Gary och jag fått igång Kvällsöppet (alla soffprograms moder) och sosseikonerna stod i kö till våra sändningar: Wiehe och Palme, Berit Rollén, Myrdal, tror jag, Lars Forssell, prästen Simonsson och alla ministrar. Gary sa: "Vi måste ha nå'n från andra sidan ..." Jag sa: "Det finns en snubbe på SAF, jag vet inte vad han heter, som är emot vänstervridningen. Jag ska hitta honom." Sture Eskilsson kom till Kvällsöppet i Malmö. Stillsamt, klokt och milt humoristiskt pekade han ut faran i ensidig opinionsbildning. Efter programmet gick vi tre och åt på Savoys grill. Mina öron stod på vid gavel och jag lovade mig själv att aldrig mera vara en ensidig idiot.

  Staffan Heimerson, kolumnist Aftonbladet

  Omtanke. Vänlighet. Ödmjukhet. Människor. Vision. Ständigt verksamheter som gav ljus. En fyr för frihet. Nu är fyrvaktaren borta men ljuset består.

  Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker och tidigare chef för Timbro Idé

  Även för mig var Sture ett viktigt bollplank och stöd när jag var ordförande i Fria Moderata Studentförbundet i början av 90-talet. Medan de flesta andra hade sina åsiktspositioner fastspikade i frontalloben var han genuint intresserad av andras argument. Då förstod jag att han inte bara var en man som skrivit en viktig promemoria på 70-talet. Han hjälpte svensk samhällsdebatt till sundare vätskor genom att lyfta fram diskussion och intellektuellt utbyte framför åsikter, beslut och strategier. Paradoxalt nog var han därmed Sveriges förmodligen främsta politiska strateg.

  Carl-Fredrik Jaensson, ordförande FMSF 1992–94

  Sture är ett lysande exempel på vilken skillnad en klok och modig person kan göra. Att bygga vidare på det han startade är ett stort ansvar för oss alla.

  Lars Göran Johansson, vVD och ansvarig för kommunikation och opinionsbildning på Svenskt Näringsliv

  Det finns människor som förbrukar ens energi och andra som ökar den. Sture Eskilsson tillhörde den senare gruppen, en man som gjorde skillnad.

  Mats Johansson, vd och förlagschef för Timbro 1988–95

  Att det öppna, marknadsliberala samhällets idéer, dess grundläggande värderingar och verklighetsuppfattningar, ständigt måste försvaras, utvecklas och underbyggas med fakta och argument var Stures stora insikt.  Förmågan att omsätta denna insikt i effektiv handling var unik – få har betytt så mycket för så många.

  Nils Karlson, VD och grundare av Ratio

  Sture var nyfiken på vad unga människor hälften så gamla som han själv tyckte och tänkte. Han både visste vad han själv stod för, och att han själv inte visste allt. Det tar jag med mig.

  Ulf Kristersson, riksdagsledamot och tidigare medarbetare vid Timbro

  Sture var en man med en vision, en vision som han såg förverkligad. De tankar han slogs för lever vidare och arbetet i hans anda fortsätter.

  Janerik Larsson, Stures efterträdare på SAF

  Sture Eskilsson var inte bara en idé-ängel, som vågade ta sig an och driva idéarbete, utan förenade detta med att i praktiken också vara affärs-ängel; någon som vågade ge unga entreprenörer det förtroende och de uppdrag som visade sig helt avgörande för ett fortsatt framgångsrikt företagsbygge.

  Anders Lindberg, JKL

  Sture var en lågmäld, hjärtegod och mycket modig människa. Han stod upp för sin övertygelse hur snålt det än blåste – och han gav mig mitt första chefsjobb.

  PJ Anders Linder, vd i Timbro 1996–2000

  Sture Eskilsson hade blick för svensk ekonomi. Han kunde med ett penndrag ge arbetsgivares och liberalers syn på saker och ting och var även en skicklig och kräsen skribent. Bland de många välförtjänta lovorden efter hans död saknar man ändå något, och det är vad kultur och estetik betydde för vår Sture.

  Att han insåg den fria ekonomins många bidrag till vårt välstånd är klart. Ändå verkade dess främsta värde för honom bestå i att den låter människor använda sin frihet och sin fantasi. Han såg en fri ekonomi som ett medel för människans kraft att skapa, ett medel som ger mer fullödig chans att använda våra gåvor.

  Och bland allt som dessa gåvor ger är det vackra, det som tilltalar våra sinnen inte det minsta. Han hyllade det som ger glädje och fest för ögat. Sture var en prydlig person, elegant men diskret både i klädsel och framträdande. Han var även uppvuxen i ett hem där musiken spelat roll. Han gladdes åt det som individers fantasi bygger upp, oavsett vilka områden det gäller. En sådan person blir inte bara duglig i allmänhet, han kan även bli vad hans vän Hans L Zetterberg brukade kalla en kvalificerad beställare, en sorts mecenat.

  Det gäller i hög grad Sture Eskilsson. Att Sture inte talade mera om det estetiska har nog med en viss skygghet att göra, i vetskap om att hans omgivning mera värderade handfasta sidor hos friheten. Kanske också med respekt för det sköra och svårgripbara i vad människan skapar, men intresset fanns där helt klart. Stures syn på frihet hade flera skikt vilket många av oss anade.

  Det starka stöd som han mötte under åren var ingen slump. Han ägde både integritet och trovärdighet. Vi minns med tacksamhet hans generösa och helgjutna personlighet.

  Carl Johan Ljungberg, verksam vid Timbro och Cityuniversitetet på 1980- och 1990-talen

  1971 härjade 68-vänsterns budskap – avskaffa eller sätt bojor på enskilt/privat ägande i näringslivet. Någon måste ta initiativet till och göra det långsiktiga jobbet att vända opinionen och få förståelse för att grunden för vårt välstånd är enskilt/privat ägande och entreprenörskap. Sture Eskilsson gjorde det!

  Olof Ljunggren, vd i SAF 1978–1989

  Nej han är inte mannen som stoppade vänstervågen på 70-talet. Den hade nog ebbat ut ändå. Men med hjälp av resurser från näringslivet byggde han upp en samlande och tydlig ideologi och världsbild för det svenska näringslivet, bäddade för nyliberalismen i Sverige och gav Svenska Arbetsgivareföreningen en politisk roll. 4-oktoberrörelsen var hans verk.

  Sture Eskilsson (1930 – 2016) var en grå eminens i SAF och en ideolog. Precis en sådan som arbetsgivarna behövde i den politiska kampen mot vänstern, löntagarfonderna, och fackföreningsrörelsen. Han begrep att klasskampen är en realitet och dirigerade sina styrkor till framgång. En sådan kraft skulle Arbetarrörelsen behöva i dag.

  Mario Matteoni, journalist och läromedelsförfattare, facklig bakgrund i Stockholms grovarbetarefackförening (Byggnads avd. 36), Byggettan och Handelsanställdas förbund avd. 20

  Trots generationsklyftan höll han kontakt, inspirerade och gav goda råd till oss unga frihetsvänner. Han ansåg att varje generation måste vinnas för de grundläggande liberala principerna, och bidrog generöst med sin tid till det.

  Johan Norberg, författare och dokumentärfilmare

  Sture anställde mig 1971 när SAF:s informationskampanjer mot "den nya vänstern" drogs igång. Under Stures stimulerande ledning producerade vi ett stort antal broschyrer, annonser och böcker som kreativt belyste näringslivets villkor och krav att få gå med vinst. Att reallöneökningarna blivit små kunde vi visa berodde på kombinationen skatter och inflation. Kampanjandet kulminerade med motståndet mot löntagarfonderna.

  Danne Nordling, medarbetare på Sveriges Industriförbund 1969–71 och SAF 1971–81

  Jag tror att Sture, som jag kände sedan studietiden i Uppsala, var besviken på mig efter en gemensam lunch ungefär 1971. Han förstod bättre än jag riskerna med studentvänsterns inflytande på den politiska agendan.

  Svante Nycander, statsvetare, tidigare chefredaktör DN

  Sture var en tillbakadragen strateg som fattade idékampens betydelse som få andra. Han visste att leda utan att göra så mycket väsen av sig.

  Mauricio Rojas, tidigare riksdagsledamot och Timbrochef

  Sture var en ödmjuk och blygsam hjälte i både med och motvind. Han kreerade många konstruktiva bidrag till samhällsutvecklingen och undanröjde de allvarligaste hoten.

  Anders Röttorp, tidigare medarbetare

  Sture förstod tidigare än någon annan näringslivets behov att aktivt delta i samhällsdebatten. Det stöd och den uppmuntran han gav oss unga medarbetare var ovärderligt – särskilt för oss få kvinnliga direktörer i den på 70-talet manliga direktörshögborgen.

  Annika Sandström, Stockholms landstingsfullmäktiges ordförande, tidigare direktör i SAF 1976–83

  Jag sammanträffade med Sture Eskilsson första gången 1975 i samband med att vi försvarade marknadshushållningen som ekonomiskt samhällssystem. Arrangör var Disting 75 i Uppsala med Ragnar Edenman som ordförande och Kurt Samuelsson med Göran Albinsson som utfrågare. Stures klara ideologiska framtoning övertygade så småningom SAF:s ledning att satsa på hans verksamhet fullt ut. Det står klart att Sture Eskilsson på ett avgörande sätt bidrog till att medborgarna insåg marknadshushållningens fördelar för frihet välstånd och framåtskridande.

  Sven-Lennart Skinnar, vice förbundsordförande i Företagarförbundet under 1970- och 80-talen

  Sture var för mig en av de första ”fyrbåkarna”, som med positiva och frihetliga idéer om företagande, återigen tände Sverige efter 70-talets mörker.

  Jens Spendrup, företagare

  Det är inte svårt att åstadkomma mycket om man har stora resurser till sitt förfogande, men det är svårt att göra rätt. Sture var kreativiteten, modet och det goda omdömet personifierad.

  Cecilia Stegö Chilò, tidigare chef för Timbro

  Sture Eskilsson var en av initiativtagarna till skapandet av Ratios vetenskapliga råd, som hade till främsta uppgift att välja ut värdefull samhällsvetenskaplig litteratur för översättning till svenska. Han bidrog därigenom till att öppna värdefulla intellektuella andningshål i det svenska 1970-talets kvava debattklimat.

  Stig Strömholm, professor emeritus, f v rektor för Uppsala universitet

  Ibland, när det politiska samhällsklimatet känns ovanligt motigt, tänker jag på Sture, och hans fina biografi över Sveriges förändring och den roll näringslivets opinionsbildning spelat. Det är svårt att hitta mer hoppfull, och uppfordrande läsning. Det har alltid varit värre, det kan, och kommer alltid bli bättre – och det är modiga, fritänkande individer som gör hela skillnaden.

  Karin Svanborg-Sjövall, vd för Timbro

  Sture Eskilsson är en av de personer som allra mest verksamt bidragit till att skapa ett balanserat och öppet åsiktsklimat i Sverige under 1900-talets sista decennier, en liberal insats av riktigt stor betydelse. Till detta kom hans utomordentliga mänskliga kvaliteter, som vi var många som fick del av. Sture Eskilsson kom att betyda mycket för mig personligen.

  Mats Svegfors, tidigare chefredaktör SvD och vd Sveriges Radio, vd för Timbro 1981–83

  Sture var en teknologisk föregångsman. Vid många samtal framkom, inte bara hans oändliga nyfikenhet på utvecklingen utan även hans förmåga att förutspå dess betydelse för samhällsförändring. I hans sinne fanns Internet redan i början av 80-talet. I Stures händer blev tekniken ett medel för idéutveckling 10 år innan den första hemsidan såg dagens ljus. En sann visionär. Tack!

  Henrik Tjernberg, styrelseordförande Micro Systemation AB

  I början av mars 2010 fick jag förmånen att instifta och skriva statuterna till ett stipendium som blev Timbros 80-årspresent till Sture Eskilsson. Jag skrev så här:

  "Sture Eskilssons stipendium tilldelas person som går eller har gått Stureakademin, och som har verkat för att skapa eller främja nätverk eller mötesplatser inom svensk politik syftande till idéutbyte över parti- och organsiationsgränser i Sture Eskilssons anda: för att främja företagsamhet, ett fritt näringsliv och det öppna samhällets värderingar."

  I detta sökte jag samla mycket av det som jag menar stod i centrum för Stures gärning. Sture initierade och värnade mycket av den intellektuella sfär där jag och många med mig fick söka svaren på de stora och på de små frågorna. Ibland gick vi vilse på vägen. Det hör till, och det visste han. Jag tror att anledningen till att vi är så många som bär en del av Sture inom oss är hans förståelse för att frihet inte innebär någon spikrak väg till framgång eller framsteg. Men ofrihet är en garanterad återvändsgränd, och därför måste den bekämpas.

  Det är ett viktigt arv han lämnar efter sig, och som vi är satta att ödmjukt förvalta och utveckla.

  Håkan Tribell, tidigare rektor för Stureakademin och chef för Timbro idé

  Sture och jag läste sociologi tillsammans på 1950-talet. Vi deltog i Torgny Segerstedts seminarier, en liten sammansvetsad grupp som njöt av Segerstedts alltid lika stimulerande som spännande synpunkter. I en situation där Uppsalaprofessorerna stod ljusår över studenterna utgjorde Segerstedt ett lysande undantag – en djupt bildad medmänniska, ja nästan kompis. Han var decennier före sin tid och klart USA-influerad.

  Stures senare karriär och nära nog enastående betydelse, var på den tiden inte så förutsägbar. Han var mestadels tyst under livliga debatter, vänlig, iakttagande men gjorde inget väsen av sig. Andra samtida studiekamrater inkluderade Bosse Södersten, Kjell Olof Feldt etcetera och de var i farten så det sjöng om det redan under studietiden. Kanske var denne genomsympatiska hedersman en late bloomer? Eller också insåg han före alla oss andra att man lär bäst genom att lyssna – på andra.

  Carl Wahren, förbundssekreterare i Liberala Studentförbundet 1957

  En man som hade visioner och även hade kraft att kämpa för att driva igenom dem. De år jag hade förmånen att arbeta med Sture var en fantastisk skola och de lärdomar den gav mig bär jag med mig.

  Anne Wedin, tidigare medarbetare

  Sture Eskilsson kom, tillsammans med Curt Nicolin, som var ordförande i SAF 1976–1984, att under denna tid mer än andra påverka opinionen och företagarklimatet i Sverige. Utan deras insatser hade Sverige sett annorlunda ut i dag.

  Carl-Johan Westholm, tidigare medarbetare, idag ordförande i Uppfinnarkollegiet och mångårig rådgivare till Håkan Lans

  Genom Sture Eskilssons entreprenörskap öppnades Sverige för nytänkande och företagande; oavbrutet skapade han nya arenor. Som vd i Stiftelsen Positiva Sverige – inspirerad av Sture – hade jag förmånen att bygga Sverigebilden härhemma och ute i världen.

  Birgitta Wistrand, fil dr och tidigare riksdagsledamot

  *

  Till alla, som med ord och tankar bidragit till den digitala minnesboken över Sture Eskilsson och hans gärning, vill vi framföra vårt varma tack.

  Solaima Eskilsson

  Gunnar Eskilsson

  Karin Trigell

  SvD Ledare: Sture Eskilsson (1930–2016) svd.se Janerik Larsson: Sture Eskilsson RIP svd.se Svensk Tidskrift » Carl-Johan Westholm: Sture Eskilsson, 80 – bra för Sverige svensktidskrift.se Johan Norberg: Han räddade oss från DDR-Sverige metro.se Dick Erixon: Sture Eskilsson - doldisen som förändrade Sverige är död erixon.com Svensk Tidskrift » Lars Anders Johansson: Den marknadsliberala opinionsbildningens gudfader är död svensktidskrift.se Svend Dahl: Sture Eskilsson räddade Sverige undan Sossesverige allehanda.se Knut Lindelöf: Sture Eskilsson hade sina fingrar i mycket lindelof.nu
  Annons
  Annons
  X

  Sture Eskilsson på SAF 1988.

  Foto: Janerik Henriksson/TT / SCANPIX Bild 1 av 2
  Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X