Importen från Kina upp 50 procent i EU

Det är ett mycket kraftigt uppsving i EU:s tekoimport från Kina som motiverat EU-kommissionens hot om motåtgärder och utlöst ett växande handelsgräl med Peking. Det är ett mycket kraftigt uppsving i EU:s tekoimport från Kina som motiverat EU-kommissionens hot om motåtgärder och utlöst ett växande handelsgräl med Peking.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kina har vunnit och omvärlden har förlorat, räknat som grupp.
Henrik Isakson Kommerskollegium
Frankrikes president Jacques Chirac efterlyste i går åter en snabb begränsning av Kinas textilexport, vilket tolkades som ännu ett försök av den hårt pressade presidenten att påverka opinionen inför den franska folkomröstningen 29 maj om EU:s nya konstitution.
0 Chirac vill begränsa Kinas export
9 SvD.se
Senaste nytt alltid på
svd.se/ naringsliv
EU:s tekoimport från Kina ökade med 50 procent första kvartalet, räknat i euro. Samtidigt har prispressen ökat väsentligt. Det noterar den svenska handelsmyndigheten Kommerskollegium som bearbetat pinfärsk statistik från EU-kommissionen.
Siffrorna ger följande bild:

”Kinas andel av EU:s tekoimport har fördubblats efter slopandet av alla kvoter i den internationella tekohandeln vid årsskiftet. Första kvartalet i år stod Kina för 30 procent av EU:s tekoimport på totalt 7 miljarder euro. Första kvartalet i fjol var Kinas andel 16 procent.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons